Ligplaatsvergunning pleziervaartuigen

Heeft u een pleziervaartuig en wilt u in de kern Sassenheim een ligplaats innemen aan een gemeentelijke kade? Dan heeft u een vergunning nodig.

De gemeente geeft een vergunning af voor boxen van 7,5 meter. Deze boxen zijn allemaal genummerd. Aan de Industriekade zijn de boxen geschikt voor pleziervaartuigen tot 10 meter en een tweetal tot 13 meter.

Voor welke ligplaatsen de gemeente een vergunning afgeeft, ziet u op de plattegronden onderaan deze pagina bij 'Downloads'. 

Voor de kernen Warmond en Voorhout kunnen geen vergunningen worden verleend omdat er geen locaties zijn aangewezen.

Een ligplaatsvergunning is een schaarse vergunning. Dit is een vergunning waarvan er maar één of een beperkt aantal kan worden verleend, terwijl er meer (potentiële) aanvragers zijn. Dit houdt in dat na de verleende periode de vergunning aan de eerstvolgende op de wachtlijst zal worden aangeboden.

Kosten

Kosten ligplaatsvergunning pleziervaartuigen

Kosten ligplaatsvergunning   € 134,00 
Kosten voor plaats krijgen op wachtlijst  € 25,00
Kosten jaarlijkse handhaving op wachtlijst  € 25,00
Precariobelasting gebruik gemeentegrond, voor pleziervaartuigen tot 7 meter  € 161,50
Precariobelasting gebruik gemeentegrond, voor pleziervaartuigen vanaf 7 meter  € 215,00

Werkwijze

  • U vraagt de vergunning aan via de groene knop 'online regelen' 
  • De vergunning wordt op naam gesteld en is niet overdraagbaar
     

Let op: op het moment zijn er geen ligplaatsen beschikbaar. U kunt zich wel op de wachtlijst laten plaatsen.
 

Voorwaarden

Voor het toekennen van de vergunning moet u op de wachtlijst staan. De gemeente controleert of de door u gevraagde locatie beschikbaar is en conform het aanwijzingsbesluit APV is aangewezen. 

 

Ga naar het begin