Ga naar de inhoud

Planschade

Op deze pagina

 • Planschade is schade door een herziening, ontheffing of afwijking van een bestemmingsplan, zoals waardevermindering van uw woning of inkomensschade
 • U kunt een verzoek indienen voor een tegemoetkoming
 • U dient een verzoek in via het aanvraagformulier onder 'Downloads' 

 • Dien het verzoek voor een schadevergoeding in bij het college van burgemeester en wethouders
 • Gebruik daarvoor het 'Aanvraagformulier tegemoetkoming in planschade'. U vindt het formulier onder 'Downloads' 
   

De gemeente heeft regels opgesteld over de procedure. U vindt deze in de ‘Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Teylingen'.

 

Meer informatie en contact

Team Ruimtelijke Ontwikkeling

 • U heeft schade geleden vanwege planologische maatregelen (b.v. waardedaling gebouw vanwege verandering bestemmingsplan)
 • De schade behoort redelijkerwijs niet of niet geheel voor uw rekening te komen
 • U hebt niet op een andere manier compensatie voor de schade ontvangen (bijvoorbeeld door koop, onteigening, verzekering, enzovoort)
 • U uw verzoek binnen 5 jaar indient, nadat de oorzaak voor de schade onherroepelijk is geworden. Met onherroepelijk bedoelen we dat er geen mogelijkheid meer bestaat om bezwaar of beroep bij de rechtbank en de Afdeling bestuursrecht bij de Raad van State in te stellen.
   
Ga naar het begin