Hooghkamer

De nieuwe woonwijk Hooghkamer ligt aan de rand van Voorhout in de gemeente Teylingen. Wonen in Hooghkamer: een mooie mix van woningen voor ieder wat wils. Hartje Randstad, in een open en landelijke locatie tussen de bollenvelden en de duinen en aan de Kagerplassen. In Teylingen is het goed werken, wonen en recreëren.
De gemeente ligt tussen Amsterdam en Den Haag, Vanuit Teylingen kunt u alle kanten op, ook Schiphol bereikt u snel. Teylingen is goed bereikbaar met de auto (A44), het openbaar vervoer en met de fiets. De gemeente heeft twee NS stations: Sassenheim en Voorhout.

Waar

De woonwijk Hooghkamer (877 woningen) ligt op tien minuten loopafstand van de dorpskern Voorhout en aan de rand van het landelijke gebied.

Wat

De wijk biedt een hoogwaardige leefomgeving met een centraal gelegen groot park en water. Hooghkamer wordt in fasen gebouwd in de periode vanaf 2012 tot 2020. Het gebied gaat bestaan uit vijf woonbuurten (zones), elk met een eigen identiteit.

Status

Actueel

Informatie

Richard Rietveld en/of Kenan Dogan, afdeling Ruimte / 14 0252

Laatste update

Oktober 2017

Toelichting

Hooghkamer wordt in fasen gebouwd in de periode vanaf 2012 tot 2020. Het gebied zal bestaan uit vijf woonbuurten. Deze zones hebben ieder een eigen identiteit. Deze diversiteit zorgt voor een mooie mix van woningen.

  • Zone Lint langs de J. v. Beierenweg is landelijk, vrij en gevarieerd en is een voortzetting van de lintbebouwing langs de historische Jacoba van Beierenweg. In 2017 worden de laatste woningen opgeleverd. 
  • Zone Mozartlaan ligt in het verlengde van de Mozartlaan. Hier zijn de afgelopen tijd 68 woningen gebouwd. In de periode 2017/2018  worden de laatste 2  (vrijstaande) woningen gerealiseerd.
  • Met de Zone Dorp wordt het bestaande dorp van Voorhout afgebouwd. Het is een overgangsgebied van de bestaande bebouwing naar het centraal gelegen park in de wijk. In de periode 2017/2018 worden de laatste woningen opgeleverd. 
  • De Zone Park wordt een groen gebied middenin Hooghkamer. Hier komen clusters van woningen midden in het groen. In de periode 2016/2017 worden hier 184 woningen gebouwd. De eerste fase van de realisatie van het park start medio 2017. Aansluitend vindt de realisatie van de tweede fase van het park plaats.
  • De Zone boven de Molentocht  ligt tussen het centraal gelegen park enerzijds en het landelijk gebied anderzijds. In dit gebied is veel water en openbaar groen voorzien. Dit gebied wordt nu verder ontwikkeld. Vanaf eind 2017 start de bouw van circa 391 woningen.

Op onderstaande afbeelding zijn de woningen gearceerd die de komende jaren gebouwd worden.

Woningen Hooghkamer in de verkoop

Park Molentocht

In Zone Park zal het park Molentocht ontstaan. In voorbereiding op de aanleg van het park is een eerste voorlopige ontwerp van het park gemaakt. Daarna dachten op 25 november 2015 tijdens een workshop belangstellenden mee over de inrichting van het park. Via de volgende downloadlinks kunt u het en de presentatie van deze workshop raadplegen:

Op 13-10-2016 is het aangepaste ontwerp tijdens een informatieavond toegelicht. In de periode tot medio 2017 zijn de laatste reacties verwerkt en uitgewerkt in een technisch ontwerp voor de uitvoering. Het parkontwerp, zoals gepresenteerd op 13-10-2016, is via onderstaande link te downloaden:

  • Het parkontwerp zoals gepresenteerd op de informatieavond d.d. 13-10-2016

Technisch ontwerp Park Molentocht

Het technisch ontwerp voor de uitvoering is uitgewerkt en aanbesteed. Door de aannemer start medio november 2017 met het realiseren van het park. De oplevering staat gepland aan het begin van het voorjaar van 2018. De gemeente neemt nog contact op met de specifiek betrokkenen van de speelvoorzieningen om de exacte uitwerking af te stemmen.
 
Het aanbestede technisch ontwerp voor de uitvoering van het park is via onderstaande link te downloaden:

Verkoop van marktwoningen en verhuur van sociale woningen

De verkoop van de marktwoningen vindt plaats door de ontwikkelaars Terra Ontwikkeling C.V., Van der Hulst Bouwprojekten B.V en woningcorporatie Stek. Voor meer informatie zie onderstaande links naar de ontwikkelaars:

en makelaars:

Voor meer informatie over het huuraanbod via de woningcorporaties kunt u onderstaande links volgen:

Kavels voor particulier opdrachtgeverschap (PO) in Hooghkamer

In de Zone Dorp zijn ook kavels voor particulier opdrachtgeverschap beschikbaar. Kopers van deze kavels kunnen daarop hun eigen woning binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan realiseren. Zij zijn daarbij vrij in de keuze van architect en aannemer.

Naast verkoop door makelaar Max Sedelaar (zie bovenstaande link) verkoopt ook de gemeente zelf kavels. Belangstellenden voor de gemeentelijke kavels kunnen zich melden bij Heemskerk Makelaardij.

Voor de ontwikkeling van de kavel en de realisatie van de woning op de kavel, is de koper een exploitatiebijdrage verschuldigd voor de kosten die de gemeente maakt in het plan Hooghkamer. De gemeente zal deze bijdrage voor de uitgeefbare grond van de kavels afzonderlijk in rekening brengen.

Meer informatie

Overige links