Samenstelling college B&W

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college vergadert elke dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.
Het college bestaat uit de burgemeester, drie wethouders en de gemeentesecretaris. De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van het college. De burgemeester is ook verantwoordelijk voor de openbare orde, de politie en de brandweer. 

Als u contact wil opnemen met het college bel dan naar 14 0252 en vraag naar het bestuurssecretariaat van Teylingen. Of stuur een mail naar het bestuurssecretariaat.


Burgemeester Carla Breuer

T: 14 0252
burgemeester@teylingen.nl
Twitter van Carla Breuer

Portefeuille

 • Openbare orde, veiligheid, brandweer, politie
 • Coördinatie handhaving
 • Rampenbestrijding
 • Communicatie incl. wijkmarkten
 • Representatie
 • Integriteit 
 • Internationale contacten
 • Algemeen bestuurlijke zaken
 • Personeel
 • Evenementenvergunningen
 • RDOG
 • Veiligheidshuis
 • Dienstverlening
 • Bedrijfsvoering
 • Automatisering
 • Informatie- en communicatietechnologie


Nevenfuncties

 • Voorzitter Erfgoedlijn Trekvaarten voor de Provincie Zuid-Holland (onbezoldigd)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Solutions-Center (bezoldigd)
 • Lid Raad van Advies Adamas Inloophuis, Nieuw Vennep (onbezoldigd)

Wethouder Arno van Kempen

1e locoburgemeester

T: 14 0252
a.vankempen@teylingen.nl
Twitter Arno van Kempen

D66

Portefeuille

 • Welzijn en Zorg/Wmo
 • Werk en inkomen
 • Kunst en cultuur
 • Monumentenzorg
 • Ruïne van Teylingen (project)
 • Armoedebeleid
 • Jeugdhulp en jongerenbeleid
 • Ouderenbeleid
 • Gehandicaptenbeleid
 • Sportaccomodaties
 • Bibliotheken
 • Vrijwilligersbeleid
 • Integratie statushouders
 • Regionaal collectief vervoer
 • Subsidiebeleid
 • Sport
 • Sportverenigingen
 • Onderwijs (huisvesting)
 • Volwasseneducatie
 • Kinderopvang
 • Leerlingenvervoer
 • Lokaal gezondheidsbeleid
 • Duurzaamheid
 • Milieu
 • Afvalverwerking
 • Gemeentewerf
 • Energietransitie
 • Duurzaamheidsmaatschappij

 

Nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Toezicht scholengemeenschap Librijn in Delft en Rijswijk (onbezoldigd) 
 • Voorzitter bestuur Stichting DansBlok (onbezoldigd)
   

Wethouder Marlies Volten

2e Locoburgemeester 

T: 14 0252
m.volten@teylingen.nl

VVD

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen
 • Economie
 • Toerisme en recreatie
 • Verkeer en vervoer
 • Regionale samenwerking
 • Vergunningen (Bouw- en Woningtoezicht)
 • Grondzaken
 • Agrarische zaken
 • Financiën en belastingen
 • Riolering
 • Natuur en groen
 • Buitenruimte
 • Openbare verlichting
 • Waterwerken
 • Veerdiensten
 • Aan- en verkoop gemeentelijke gebouwen
 • Onderhoud gemeentelijke gebouwen

 

Nevenfuncties

 • geen

Gemeentesecretaris / algemeen directeur

T: 14 0252

gemeentesecretaris@teylingen.nl

De gemeentesecretaris, de heer Juul Covers, is adviseur van de burgemeester en het college van Burgemeester en Wethouders. Hij wordt benoemd door het college van Burgemeester en Wethouders.

Portefeuille

 • Bestuurlijke advisering
 • Voorzitter directie HLTsamen
Ga naar het begin