Ga naar de inhoud

Uw mening geven

Bel of e-mail uw raadslid

U kunt bellen of e-mailen. Raadsleden zijn vertegenwoordigers van de inwoners. Zij staan open voor uw ideeën.
 

Inspreken in de vergadering

Wilt u inspreken? Meld dit dan vooraf. Stuur een e-mail met uw inspreektekst naar de griffie.
 

Spelregels inspreekrecht

Ook u kunt gebruik maken van het spreekrecht. Dit is een mogelijkheid om de gemeenteraad of een raadscommissie toe te spreken. Alle inwoners of belanghebbenden bij een onderwerp kunnen het woord voeren. In de raad kan dit alleen over onderwerpen die op de agenda staan. In de commissies kan inspreken over wel én niet geagendeerde onderwerpen.

N.B. Voordat de raad besluit, worden de meeste onderwerpen eerst in een raadscommissie besproken en voorbereid. De fracties hebben dan nog geen vaststaand oordeel over het onderwerp. We adviseren u daarom om uw boodschap zo vroeg mogelijk te delen met de raadsleden.
 

Spreektijd

U krijgt normaal gesproken vijf minuten de tijd om in te spreken aan het begin van de vergadering of bij de commissievergaderingen voorafgaand aan het agendapunt waarover u wilt inspreken. De totaal beschikbare tijd om in te spreken is 30 minuten. Als er meer dan zes insprekers zijn, verdelen wij de tijd evenredig over de sprekers.
 

Wat kunt u verwachten?

Het inspreekrecht is een formeel instrument. De raad neemt uw inspraak mee in zijn afweging om te komen tot een besluit. U krijgt in de regel geen antwoord. Uw inspraak vindt plaats in een openbare vergadering en wordt uitgezonden via Teylingen.tv. De video-opnames zijn na de vergadering ook terug te kijken.
 

Uitzonderingen

Als u met meerdere personen vanuit hetzelfde belang over hetzelfde onderwerp het woord voert, vragen wij u een woordvoerder aan te wijzen. U kunt niet inspreken over keuzes, voordrachten of aanbevelingen van personen, onderwerpen waartegen bezwaar of beroep openstaat of heeft opengestaan of het gedrag van ambtenaren.
 

Tips

  • Uit ervaring blijkt dat u na het voordragen van een blad papier (A4) door uw inspreektijd heen bent. Hebt u meer informatie, zorg er dan voor dat u dit vooraf mailt aan de raad.
  • Het is niet nodig om eerder ingediende zienswijze te herhalen, raadsleden kennen deze al.
  • Raadsvergaderingen zijn het sluitstuk van een besluitvormingsproces. Hoe vroeger u raadsleden benadert, hoe groter uw kans op succes. U kunt raadsleden vooraf mailen of bellen. Ook kunt u een fractievergadering bezoeken, zie de data op www.raadteylingen.nl onder het tabblad ‘Vergaderingen’.
  • De raad of commissie ontvangt graag vooraf uw inspreektekst per e-mail.
Ga naar het begin