Ga naar de inhoud

Uw mening geven

Bel of e-mail uw raadslid

U kunt bellen of e-mailen. Raadsleden zijn vertegenwoordigers van de inwoners. Zij staan open voor uw ideeën.

 

Inspreken in de vergadering

Wilt u inspreken? Meld dit dan vooraf. Stuur een e-mail met uw inspreektekst naar de griffie.
 

Spelregels inspreekrecht

Ook u kunt gebruik maken van het spreekrecht. Dit is een mogelijkheid om de gemeenteraad of een commissie toe te spreken. Iedereen kan het woord voeren, ook over onderwerpen die niet op de agenda staan.

 

Spreektijd

U krijgt normaal gesproken vijf minuten de tijd om in te spreken aan het begin van de vergadering of bij de commissievergaderingen voorafgaand aan het agendapunt waarover u wilt inspreken. De totaal beschikbare tijd om in te spreken is 30 minuten. Als er meer dan zes insprekers zijn, verdelen wij de tijd evenredig over de sprekers.

 

Wat kunt u verwachten?

Het inspreekrecht is een formeel instrument. De raad neemt uw inspraak mee in zijn afweging om te komen tot een besluit. U krijgt in de regel geen antwoord.

Uw inspraak vindt plaats in een openbare vergadering en wordt uitgezonden via Teylingen.tv. Bij inspreken in een raadsvergadering wordt uw inspraak ook vastgelegd in de notulen van de raad.

 

Uitzonderingen

Als u met meerdere personen vanuit hetzelfde belang over hetzelfde onderwerp het woord voert, vragen wij u een woordvoerder aan te wijzen. U kunt niet inspreken over keuzes, voordrachten of aanbevelingen van personen, of onderwerpen waartegen bezwaar of beroep openstaat of heeft opengestaan.

 

Tips

  • Uit ervaring blijkt dat u na het voordragen van een blad papier (A4) door uw inspreektijd heen bent. Hebt u meer informatie, zorg er dan voor dat u dit vooraf mailt aan de raad.
  • Het is niet nodig om eerder ingediende zienswijze te herhalen, raadsleden dragen hier al kennis van.
  • Raadsvergaderingen zijn het sluitstuk van een besluitvormingsproces. Hoe vroeger u raadsleden benadert, hoe groter uw kans op succes. U kunt raadsleden vooraf mailen of bellen, een fractievergadering bezoeken.
  • De raad ontvangt graag vooraf uw inspreektekst per e-mail.
Ga naar het begin