Ga naar de inhoud

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raadsleden zijn volksvertegenwoordigers en zijn rechtstreeks door de bevolking gekozen.

 

De taken van de gemeenteraad zijn:

  • Volksvertegenwoordiging
  • Kaderstelling: de gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen het beleid van de gemeente Teylingen. De raad stelt onder andere bestemmingsplannen en verordeningen vast. In de gemeentebegroting bepaalt de raad hoeveel geld er aan welke doelen mag worden uitgegeven. Ook bepaalt de raad de hoogte van de gemeentelijke belastingen. Het college van burgemeester en wethouders voert dit beleid uit
  • Controle: de gemeenteraad controleert of het college het afgesproken beleid goed uitvoert
Ga naar het begin