Ga naar de inhoud

Samenstelling college B&W

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente.

Het college van Teylingen bestaat uit burgemeester Carla Breuer en vier wethouders: Heleen Hooij, Elsbeth Koek, Marlies Volten en Reny Wietsma. Ieder collegelid heeft eigen aandachtsgebieden, dat noemen we portefeuilles. De verdeling vindt u hieronder.

De gemeentesecretaris is Jeroen Tomassen. Hij ondersteunt het college bij de uitvoering van hun taken. Daarnaast is hij een van de drie directeuren van de gemeentelijke werkorganisatie HLT-samen.

Het college van B&W vergadert elke dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De besluiten zijn te lezen op Gemeente Teylingen: Vergaderingen college B&W.

 • Wilt u een afspraak maken met het college? Bel dan naar 14 0252 en vraag naar het bestuurssecretariaat van Teylingen. Of stuur een mail naar het bestuurssecretariaat.

Burgemeester Carla G. J. Breuer

T: 14 0252
burgemeester@teylingen.nl
X van Carla Breuer

Portefeuille

 • Rampenbestrijding
 • Openbare orde, veiligheid, brandweer en politie
 • Integriteit
 • Naturalisatie
 • Juridische Zaken
 • P&O
 • Visie op participatie
 • Representatie
 • Handhaving (behoudens de handhavingszaken op het gebied van de ruimtelijke ordening)
 • Ondermijning
 • Evenementenvergunningen
 • Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
 • Communicatie
 • Automatisering en ICT (inclusief Wet Open Overheid)
 • Straatnaamgeving
 • Internationale contacten
 • Algemeen bestuurlijke zaken


Nevenfuncties

 • Lid van het bestuur van de VZHG Vereniging Zuid Hollandse gemeenten (onbezoldigd)
 • Voorzitter Erfgoedlijn Trekvaarten voor de Provincie Zuid-Holland (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Advies Adamas Inloophuis, Nieuw Vennep (onbezoldigd)
 • HRM-commissie van CDA Zuid-Holland met als aandachtsveld burgemeesterscout (onbezoldigd)

Wethouder Heleen Hooij (Trilokaal)

T: 14 0252

h.hooij@teylingen.nl
X van Heleen Hooij

Portefeuille

 • Duurzaamheid en milieu
 • Energietransitie
 • Natuur en groen
 • Agrarische zaken
 • Toerisme en recreatie
 • Waterwerken en veerdiensten
 • Biodiversiteit, afval en klimaatadaptatie
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Control
 • Grondzaken
 • Dienstverlening

Wethouder Elsbeth Koek (GroenLinks/PvdA)

T: 14 0252

elsbeth.koek@teylingen.nl

Portefeuille

 • Economie
 • Werk en inkomen
 • Armoedepreventie en -aanpak
 • Jeugdhulp en jongerenbeleid
 • Kinderopvang
 • Onderwijs (huisvesting)
 • Leerlingenvervoer
 • Kansengelijkheid
 • Provalu
 • Kunst en cultuur
 • Schiphol
 • Integratie statushouders

Wethouder Marlies Volten (VVD)

1e locoburgemeester 

T: 14 0252
m.volten@teylingen.nl
X van Marlies Volten

​​​Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen
 • Regionale samenwerking
 • Handhaving (RO)
 • Verkeer en vervoer (beleid)
 • Financiën en belastingen
 • Vergunningen
 • Huisvesting migranten

Wethouder Reny Wietsma (CDA)

T: 14 0252
r.wietsma@teylingen.nl
X van Reny Wietsma

Portefeuille

 • Welzijn en zorg/WMO
 • Ouderenbeleid
 • Gehandicaptenbeleid
 • Sportaccommodaties
 • Sport
 • Verenigingen
 • Vrijwilligers en mantelzorgers
 • Monumentenzorg
 • Buitenruimte
 • Lokaal gezondheidsbeleid
 • Bibliotheken
 • Regionaal collectief vervoer
 • Subsidiebeleid
 • Ruïne van Teylingen

 


Jeroen Tomassen

Gemeentesecretaris/directie HLTsamen

T. 14 0252
j.tomassen@hltsamen.nl
X van Jeroen Tomassen

De gemeentesecretaris ondersteunt het college bij de uitvoering van hun taken.
Daarnaast is hij een van de drie directeuren van de gemeentelijke werkorganisatie HLT-samen.

 

Ga naar het begin