Ga naar de inhoud

Samenstelling college B&W

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college vergadert elke dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.
Het college bestaat uit de burgemeester, drie wethouders en de gemeentesecretaris. De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van het college. De burgemeester is ook verantwoordelijk voor de openbare orde, de politie en de brandweer. 


Burgemeester Carla Breuer

T: 14 0252
burgemeester@teylingen.nl
Twitter van Carla Breuer

Portefeuille

 • Openbare orde, veiligheid, brandweer, politie
 • Coördinatie handhaving
 • Rampenbestrijding
 • Communicatie incl. wijkmarkten
 • Representatie
 • Integriteit 
 • Internationale contacten
 • Algemeen bestuurlijke zaken
 • Personeel
 • Evenementenvergunningen
 • RDOG
 • Veiligheidshuis
 • Visie op participatie
 • Straatnamen 


Nevenfuncties

 • Voorzitter Erfgoedlijn Trekvaarten voor de Provincie Zuid-Holland (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Solutions-Center (bezoldigd)
 • Lid Raad van Advies Adamas Inloophuis, Nieuw Vennep (onbezoldigd)

Wethouder Arno van Kempen

1e locoburgemeester

T: 14 0252
a.vankempen@teylingen.nl
Twitter Arno van Kempen

Wethouder Arno van Kempen vertrekt per 1 april 2022. Zijn werkzaamheden worden tijdelijk als volgt verdeeld onder de resterende collegeleden.  


Wethouder Marlies Volten

2e Locoburgemeester 

T: 14 0252
m.volten@teylingen.nl

VVD

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen
 • Economie
 • Toerisme en recreatie
 • Verkeer en vervoer
 • Regionale samenwerking
 • Vergunningen (Bouw- en Woningtoezicht)
 • Agrarische zaken
 • Financiën en belastingen

 

Nevenfuncties

 • geen

Wethouder Heleen Hooij

3e locoburgemeester

T: 14 0252
h.hooij@teylingen.nl
Twitter van Heleen Hooij

Trilokaal

Portefeuille

 • Duurzaamheid en Milieu
 • Energietransitie
 • Natuur, Groen en Recreatie
 • Buitenruimte
 • Waterwerken en Veerdiensten
 • Dienstverlening
 • Gemeentelijk Vastgoed
 • Onderhoud gemeentelijke gebouwen
 • Bedrijfsvoering
 • Automatisering en ICT


Nevenfuncties

 • Secretaris Raad van Toezicht Kunst centrum Haarlem (onbezoldigd)

Jeroen Tomassen

Gemeentesecretaris/directie HLTsamen

T: 14 0252

gemeentesecretaris@teylingen.nl

De gemeentesecretaris, de heer Jeroen Tomassen, is adviseur van de burgemeester en het college van Burgemeester en Wethouders. Hij wordt benoemd door het college van Burgemeester en Wethouders.

Portefeuille

 • Bestuurlijke advisering
 • Directie HLTsamen
Ga naar het begin