Ga naar de inhoud

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, St. Antoniuslaan 24a in Sassenheim, Kenmerk Z-21-226678, het brandveilig in gebruik nemen van een basisschool (tijdelijk, voor 2 jaar)

Publicatiedatum:
woensdag 23 februari 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningOntwerpbesluit omgevingsvergunning, St. Antoniuslaan 24a in Sassenheim, Kenmerk Z-21-226678, het brandveilig in gebruik nemen van een basisschool (tijdelijk, voor 2 jaar)

Het ontwerpbesluit voor het brandveilig in gebruik nemen van een basisschool (tijdelijk, voor 2 jaar)en alle daarbij behorende stukken liggen vanaf 24 februari 2022 ter inzage.

 

Als u het niet eens bent met de beslissing, dan kunt u hieronder zien hoe u dit kenbaar kunt maken.

 

Ter inzage

De ontwerp omgevingsvergunning ligt vanaf 24 februari 2022 gedurende zes weken ter inzage.

 

Inzien

U kunt de ontwerp omgevingsvergunning inzien op het gemeentehuis.

 

Zienswijzen

Binnen de termijn, dat de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.

U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen bij de gemeente via emailadres: omgevingsvergunningen@hltsamen.nl.

 

Openbaar

Wanneer u een zienswijze indient, dan kan iedereen deze zienswijze inzien. Uw zienswijze wordt niet geanonimiseerd.

 

Informatie

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen via 14-0252 of via de email: omgevingsvergunningen@hltsamen.nl.

Ga naar het begin