Ga naar de inhoud

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Rembrandtlaan 14 in Voorhout, Kenmerk Z-22-269696, het brandveilig in gebruik nemen van de school

Publicatiedatum:
maandag 7 november 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningOntwerpbesluit omgevingsvergunning, Rembrandtlaan 14 in Voorhout, Kenmerk Z-22-269696, het brandveilig in gebruik nemen van de school

Het ontwerpbesluit voor het brandveilig in gebruik nemen van de school en alle daarbij behorende stukken liggen vanaf3 november 2022 ter inzage.

 

Als u het niet eens bent met de beslissing, dan kunt u hieronder zien hoe u dit kenbaar kunt maken.

 

Ter inzage

De ontwerp omgevingsvergunning ligt vanaf 3 november 2022 gedurende zes weken ter inzage.

 

Inzien

U kunt de ontwerp omgevingsvergunning inzien op het gemeentehuis.

 

Zienswijzen

Binnen de termijn, dat de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.

U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen bij de gemeente via emailadres: omgevingsvergunningen@hltsamen.nl.

 

Openbaar

Wanneer u een zienswijze indient, dan kan iedereen deze zienswijze inzien. Uw zienswijze wordt niet geanonimiseerd.

 

Informatie

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen via 14-0252 of via de email: omgevingsvergunningen@hltsamen.nl.

Ga naar het begin