Ga naar de inhoud

Bestemmingsplan “Snippergroen Teylingen” gewijzigd vastgesteld

Publicatiedatum:
woensdag 14 februari 2024
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocumentBestemmingsplan “Snippergroen Teylingen” gewijzigd vastgesteld

De gemeenteraad van Teylingen heeft op 1 februari 2024 het bestemmingsplan “Snippergroen Teylingen” met identificatienummer NL.IMRO.1525.BP2023TEY11003-VA01 gewijzigd vastgesteld.

Plangebied

Het gaat om 141 locaties verspreid over Sassenheim, Voorhout en Warmond. De adressen van deze locaties staan op de website van Teylingen (voor de plaats van die website; zie hieronder bij Inzien). De adressen staan ook genoemd in de toelichting van het digitale bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inhoud Plan

In 2019 is het project 'Oneigenlijk gebruik gemeentegrond' gestart in de gemeente Teylingen. Dit project ‘oneigenlijk grondgebruik’ geeft aanleiding om van 141 locaties binnen Teylingen, de ter plaatse geldende bestemming te voorzien van passende bestemming die aansluit bij de eigendomssituatie.

Ter inzage

Het raadsbesluit en het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan liggen van donderdag 15 februari 2024 tot en met donderdag 28 maart 2024 ter inzage.

Inzien

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan inzien in het Gemeentekantoor, Wilhelminalaan 25 in Sassenheim. 

De digitale versie van dit vastgestelde bestemmingsplan kunt u inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Op www.teylingen.nl onder– ‘Inwoners en Ondernemers’ - ‘Bouwen en Wonen’ – ‘Bestemmingsplannen’ – ‘Ter inzage’ – ‘Teylingen’ - ‘bestemmingsplan ‘Snippergroen Teylingen’ vindt u een link naar het digitale vastgestelde bestemmingsplan.

(N.B. Indien er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie, is op grond van artikel 1.2.3. van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale versie beslissend.)

Beroep

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende de periode van vrijdag 15 februari 2024 tot en met donderdag 28 maart 2024 beroep instellen bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Gelet op de gewijzigde vaststelling geldt dit alleen voor:

 • *

  Belanghebbenden;

 • *

  Niet belanghebbenden wanneer hij of zij:

  • o

   tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan “Snippergroen Teylingen” naar voren hebben gebracht;

  • o

   kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken;

  • o

   bezwaar heeft tegen de wijzigingen die zijn aangebracht bij het vaststellen van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Het vaststellingsbesluit treedt op vrijdag 29 maart 2024 in werking, tenzij binnen die termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Informatie

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met Jan den Braber of Ron van der Geest van domein Ruimte via telefoonnummer 14 0252.

Ga naar het begin