Ga naar de inhoud

Bestemmingsplan Recreatiepark Watertuin 1e herziening gewijzigd vastgesteld

Publicatiedatum:
woensdag 16 november 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocumentBestemmingsplan Recreatiepark Watertuin 1e herziening gewijzigd vastgesteld

De gemeenteraad van Teylingen heeft op 3 november 2022 het bestemmingsplan Recreatiepark Watertuin 1e herziening met digitale planidentificatiecode NL.IMRO.1525.BP2021TEY01061-VA02 gewijzigd vastgesteld. Dit bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld t.o.v. het op 8 juli 2021 door de raad vastgestelde bestemmingsplan Recreatiepark Watertuin 1e herziening met digitale planidentificatiecode NL.IMRO.1525.BP2021TEY01061-VA01.

Terinzagelegging

Het raadsbesluit en het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan Recreatiepark Watertuin 1e herziening liggen van donderdag 17 november 2022 tot en met donderdag 29 december 2022 ter inzage.

Inzien

U kunt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan inzien in het Gemeentekantoor op het adres Wilhelminalaan 25 te Sassenheim. We werken vanwege de coronamaatregelen alleen nog op afspraak. Wilt u langskomen om het bestemmingsplan in te zien, dan kunt u telefonisch een afspraak maken met Ron van der Geest via telefoonnummer 14 0252 of via e-mail. R.vandergeest@hltsamen.nl.

De digitale versie van dit vastgestelde bestemmingsplan kunt u inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Op onze website www.teylingen.nl onder– ‘Bouwen en Wonen’ – ‘Bestemmingsplannen’ – ‘Ter inzage’ vindt u een link naar het digitale vastgestelde bestemmingsplan.

(N.B. Indien er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie, is op grond van artikel 1.2.3. van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale versie beslissend.)

Beroep Van vrijdag 18 november 2022 tot en met donderdag 29 december 2022 is het instellen van be­roep mogelijk voor:

  • 1.

    Alle belanghebbenden.

Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Belanghebbenden kunnen bij de Voorzitter van die Afdeling tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Een verzoek om voorlopige voorziening is alleen ontvankelijk als daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

Inwerkingtreden van het bestemmingsplan

Het vaststellingsbesluit treedt op vrijdag 30 december 2022 in werking, tenzij binnen die termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Plangebied

Het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan Recreatiepark Watertuin 1e herziening heeft betrekking op het adres Watertuin 2.

Met het op 3 november 2022 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Recreatiepark Watertuin 1e herziening zijn de onderdelen ‘aan-huis-gebonden beroep’ en ‘afwijkingsmogelijkheid voor kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten’ binnen de bestemming Wonen geschrapt t.o.v. het op 8 juli 2021 door de raad vastgestelde bestemmingsplan.

Informatie

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met Ron van der Geest van domein Ruimte via telefoonnummer 14 0252.

Ga naar het begin