Ga naar de inhoud

Afgehandelde Omgevingsvergunning, Parklaan 38, 2171EE Sassenheim, het bouwen van een dakopbouw aan de achterzijde van de woning. Kenmerk Z2023-00000633.

Publicatiedatum:
woensdag 11 oktober 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningAfgehandelde Omgevingsvergunning, Parklaan 38, 2171EE Sassenheim, het bouwen van een dakopbouw aan de achterzijde van de woning. Kenmerk Z2023-00000633.

Het besluit is genomen voor het bouwen van een dakopbouw aan de achterzijde van de woning op de locatie Parklaan 38, 2171EE Sassenheim.

Het betreft de volgende activiteit(en):

 • het bouwen van een bouwwerk

 

Datum besluit:4 oktober 2023

Uiterlijke reactiedatum:15 november 2023

 

Besluit: Beschikking op aanvraag Toegekend

 

Bent u het niet eens met de beslissing? Kijk hieronder hoe u dan bezwaar kunt maken.

 

Rechtsmiddel: Bezwaar

U maakt bezwaar door een bezwaarschrift in te dienen. Dat doet u schriftelijk.

U stuurt een brief naar burgemeester en wethouders. Daarin geeft u duidelijk aan waarom u het niet eens bent met het besluit. Dit bezwaarschrift moet in het Nederlands zijn geschreven. Belangrijk is dat de volgende punten in uw bezwaarschrift staan:

 •  

  dagtekening (de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft);

 •  

  uw naam en adres;

 •  

  de argumenten waarom u bezwaar maakt;

 •  

  uw handtekening;

 •  

  een omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen maakt (bijvoorbeeld datum, kenmerk en het onderwerp). Of een kopie van het besluit. Dit bevordert een snelle afhandeling.

   

  Termijn

  Een bezwaarschrift moet binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt worden ingediend. De datum van bekendmaking is de datum waarop het besluit door de gemeente is verzonden. Als u na die 6 weken bezwaar maakt, zal de gemeente uw bezwaarschrift 'niet-ontvankelijk' moeten verklaren. Dat betekent dat de gemeente uw bezwaar niet in behandeling neemt. De termijn van 6 weken begint op de dag nadat de gemeente het besluit bekend heeft gemaakt. De uiterlijke reactiedatum staat bovenaan in deze publicatie.

   

  Verdere verloop van de procedure

  Hoorzitting

  Als u bezwaar heeft gemaakt, krijgt u meestal een uitnodiging om uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten. U mag dat zelf doen of u laten vertegenwoordigen door iemand anders. Dit hoeft geen advocaat te zijn. Kunt u niet zelf op de hoorzitting aanwezig zijn, machtig dan iemand anders om u te vertegenwoordigen. De machtiging moet u van tevoren opsturen of deze moet naar de zitting worden meegenomen.

  Na de hoorzitting geeft de bezwaarschriftencommissie een schriftelijk advies over uw bezwaarschrift aan burgemeester en wethouders. Zij nemen een beslissing over uw bezwaarschrift.

   

  Geen hoorzitting

  Als u zelf aangeeft dat u uw bezwaarschrift niet mondeling wilt toelichten, dan krijgt u geen uitnodiging voor een hoorzitting. Dit is ook het geval als uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk is. Dat betekent dat het niet in behandeling kan worden genomen omdat het niet aan de gestelde voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld als u te laat bezwaar maakt en hiervoor geen goede reden aangeeft. Uw bezwaarschrift wordt dan zonder uw mondelinge toelichting afgehandeld.

   

  Tijdens de bezwaarperiode

  Als u bezwaar maakt tegen een besluit betekent dit meestal niet dat dit besluit ook automatisch wordt uitgesteld. Het besluit blijft geldig totdat er een beslissing over uw bezwaarschrift is genomen. Het kan zijn dat uw belangen hierdoor worden geschaad. Bijvoorbeeld omdat een vergunning waar u bezwaar tegen maakt gewoon wordt uitgevoerd. Of een bepaalde maatregel waarom u heeft gevraagd, wordt niet getroffen. Is dit het geval, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank. De rechter kan dan bijvoorbeeld besluiten dat er voorlopig niet gebouwd mag worden. Als u zo'n verzoek indient, moet u tegelijkertijd het bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

   

  Vragen

  Voor meer informatie over het besluit en het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met uw gemeente via telefoonnummer 14 0252. Voor inlichtingen over het maken van bezwaar tegen gemeentelijke besluiten kunt u tevens contact opnemen met uw gemeente.

Ga naar het begin