Ga naar de inhoud

Afgehandelde omgevingsvergunning, Jacoba van Beierenweg 128b in Voorhout, Kenmerk Z-22-276979, het bouwen van een woning

Publicatiedatum:
woensdag 14 februari 2024
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningAfgehandelde omgevingsvergunning, Jacoba van Beierenweg 128b in Voorhout, Kenmerk Z-22-276979, het bouwen van een woning

Het besluit is genomen voor het bouwen van een woning.

datum besluit: 5 februari 2024

startdatum beroepstermijn:16 februari 2024

 

Besluit: toegekend

 

Het besluit met de daarop betrekking hebben de stukken liggen vanaf 15 februari 2024 ter inzage in het gemeentehuis.

Als u het niet eens bent met de beslissing, dan kunt u hieronder zien hoe u dit kenbaar kunt maken.

Rechtsmiddel: Beroep

Als u het met dit besluit niet eens bent, kunt u binnen zes weken - vanaf de dag na die van de terinzagelegging van dit besluit - beroep aantekenen bij de Rechtbank Den Haag. Dit is bepaald in de Algemene wet bestuursrecht. Hiervoor moeten wel griffiekosten worden betaald. Het beroepschrift moet ten minste de volgende inhoud bevatten:

 •  

  naam en adres;

 •  

  de datum;

 •  

  een omschrijving van de beslissing waartegen het beroep is gericht;

 •  

  de redenen van het beroep;

 •  

  handtekening.

   

  Het beroepschrift dient in tweevoud met een kopie van het besluit te worden verstuurd naar het volgende adres:

  Rechtbank Den Haag

  Sector Bestuursrecht

  Postbus 20302

  2500 EH Den Haag

  U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

  Als het beroep spoed vereist, is het mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in de te dienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank.

Ga naar het begin