Ga naar de inhoud

Najaarsfeesten in Voorhout 2020

Publicatiedatum:
woensdag 26 februari 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatieNajaarsfeesten in Voorhout 2020

 

 

In 2020 komt er een vergunning beschikbaar voor het organiseren van de najaarsfeesten met kermis in Voorhout. De gemeente is verplicht het beschikbaar komen van deze vergunning openbaar aan te kondigen. Op 4 maart 2020 is de aanvraagperiode voor deze vergunning gestart. Gegadigden kunnen gedurende vier weken een aanvraag voor een evenementenvergunning voor het organiseren van de najaarsfeesten met kermis in Voorhout indienen. In het bij het Evenementenbeleid Teylingen 2012 behorende besluit ‘Nadere regels beoordeling aanvraag evenementenvergunning najaarsfeesten met kermis Voorhout’ is meer informatie te vinden over de aanvraagprocedure voor deze evenementenvergunning. Ook wordt toegelicht welke informatie moet worden ingediend, hoe deze moet worden aangeleverd en hoe ingekomen aanvragen worden beoordeeld.

Het besluit ‘Nadere regels beoordeling evenementenvergunning najaarsfeesten met kermis Voorhout’ is te raadplegen op de gemeentelijke website.

 

 

Ga naar het begin