Cursus Politiek actief

De gemeente Teylingen biedt inwoners die interesse hebben in de Teylingse politiek en hierin actief willen worden de mogelijkheid om een gratis cursus te volgen. De cursus Politiek Actief bestaat uit 6 avonden en wordt georganiseerd door de gemeenteraad in samenwerking met ProDemos.

Recreatie, toerisme, afvalinzameling, de onroerendezaakbelasting, het ondernemersfonds, sport, WMO, jeugdzorg, straatonderhoud en woningbouwplannen. Allemaal zaken waarover de gemeente Teylingen beslist. Om precies te zijn, de gemeenteraad. Zij geeft aan deze zaken jaarlijks 80 miljoen euro uit. Maar hoe zit dat eigenlijk? Wat doet de politiek?

Meedoen in de lokale politiek is misschien wel eenvoudiger en leuker dan je denkt! Daarom organiseert de Teylingse gemeenteraad in samenwerking met ProDemos in de avonduren een gratis cursus voor inwoners die interesse hebben in de Teylingse politiek en actief willen worden. Twijfel je nog? Doe dan de test om te kijken of politiek iets voor je is. Impressie van de cursus? Bekijk het filmpje van de cursus die in het najaar van 2016 heeft plaatsgevonden. Marco van den Nouland en Monica Edelaar gingen je voor, lees hun ervaringen in het interview dat zij gaven in De Teylinger.

Onder leiding van een deskundige cursusleider vergroot je jouw kennis over de politiek in het algemeen, leer je meer over de gemeentelijke politiek en leer je vaardigheden zoals debatteren. De cursusleider wordt ondersteund door mensen die al actief zijn in het Teylingse bestuur, zoals de burgemeester, raadsleden en griffier.

Wegwijs laten maken

Het is voor de samenleving erg belangrijk dat mensen politiek actief zijn. Niet alleen als raadslid, maar ook op andere (bestuurlijke) plekken kunnen inwoners hun politieke interesse en invloed uitoefenen om de samenleving een stuk beter te maken, denk bijvoorbeeld aan de WMO adviesraad of als bestuurder bij verenigingen en stichtingen.Vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 gaat de gemeente op zoek naar geïnteresseerden in de lokale politiek. Burgemeester Carla Breuer: “Deze cursus is een unieke kans voor wie zich wegwijs wil laten maken in het hoe en wat van een politiek actieve functie in Teylingen. Niet alleen als potentieel raadslid, maar ook als lid van een adviesgroep die invloed uitoefent op het beleid in Teylingen.”
Griffier Robert van Dijk: “De cursus is bedoeld voor inwoners die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming en om inwoners enthousiast te maken voor de lokale politiek. Voor hen is de cursus zeer geschikt.”

Programma

De cursus van september 2017 is vol. Je kunt aanmelden voor de reservelijst. I.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen zal er in het voorjaar van 2018 geen cursus plaatsvinden. Gekeken wordt of er in het najaar van 2018 weer een cursus wordt ingepland.

De data en de onderwerpen van de verschillende avonden zijn:

Introductie en kennismaking met uitleg over democratie

Ontvangst door burgemeester Carla Breuer en aantal raadsleden.

 • Kennismaking
 • Rollen en taken verschillende overheidslagen
 • Verkiezingen en politieke partijen
 • Mogelijkheden actief in politiek

De gemeente

 • Hoe werkt de gemeente?
 • De besluitvormingsprocedure
 • Mogelijkheden be?nvloeding besluitvorming

De gemeenteraad

 • Taken en rollen gemeenteraad
 • Gereedschapskist raadslid
 • Speeddaten met raadsleden over invulling drie rollen
 • Basiskennis gemeentefinanciën

Lobbyen bij de gemeente – verzorgd door lobbykantoor Dröge en van Drimmelen

 • Uitleg over lobbyen bij de gemeente

Debatteren? verzorgd door debat.nl

 • Uitleg over debatteren en hoe ga je met elkaar het debat aan?
 • Bezoek aan de commissie Ruimte
 • Hier zal aandacht besteed worden aan hoe jezelf presenteert
 • Met focus op de pitch voor de 30e

Gemeenteraadsvergadering – afsluiting

 • Met elkaar eten
 • Pitches van cursisten
 • Vooraf korte toelichting op onderwerpen door griffie
 • Gemeenteraadsvergadering bijwonen
 • Uitreiking van certificaten

Naast dit programma zal je ook de kans krijgen om stage te lopen bij een partij. Zo krijg je een inkijk hoe het er aan toe gaat bij een politieke partij.

De cursus van september 2017 is vol. Je kunt aanmelden voor de reservelijst. I.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen zal er in het voorjaar van 2018 geen cursus plaatsvinden. Gekeken wordt of er in het najaar van 2018 weer een cursus wordt ingepland.

Meer informatie of vragen? Neem contact op via 0252-783 593 of r.vandijk@raadteylingen.nl / l.korteling@raadteylingen.nl.

 

Flyer Teylingen - Ja, ik doe mee!-page-001