Peuteropvang, kinderopvang, gastouderbureau

Peuteropvang en Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Peuteropvang is er voor kinderen vanaf 2 jaar en is bedoeld voor alle kinderen. Een peuteropvang wordt ook wel een voorschool genoemd.
De leerprogramma’s van de voorschool zijn gericht op alle gebieden van ontwikkeling: taal, denken, lichamelijke ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze leerprogramma’s worden gegeven door speciaal opgeleide leerkrachten. Het doel van de voorschool is om kinderen op een goede manier voor te bereiden op de basisschool.

Samenwerking met het consultatiebureau

De leidster van de kinderopvang, de peuterspeelzaal of de voorschool heeft regelmatig overleg met de verpleegkundige van het consultatiebureau. Samen met de leidsters en leerkrachten kan zij de ontwikkeling van je zoon of dochter in deze belangrijke eerste levensfase volgen. Daar waar nodig wordt je kind zo vroeg en zo goed mogelijk ondersteund. Bovendien kun je als ouder zelf ook rekenen op goede ondersteuning.

Subsidiemogelijkheden

Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag is er een peuteropvangsubsidie beschikbaar. Deze subsidie is beschikbaar voor peuters vanaf twee jaar, die woonachtig zijn in de gemeente Teylingen. Deze subsidieregeling wordt uitgevoerd door de peuterzalen van de Smallsteps en de peuteracademies van Trias. Ga naar de dichtstbijzijnde locatie van de Smallsteps of Trias voor meer informatie over deze regeling.

Een basisschool kiezen

Het is verstandig om je alvast te oriënteren op verschillende basisscholen bij jullie in de buurt. Op elke school wordt op een andere manier lesgegeven. Verder zijn er verschillende soorten scholen, bijvoorbeeld openbare scholen en bijzondere scholen. Als je een keuze hebt gemaakt voor een basisschool, kun je je kind aanmelden.

Bent u zelf gastouder of wilt u een kinderopvang starten?


Meer informatie op Rijksoverheid:


Verhuizing van gastouderbureau


Een gastouder is altijd gekoppeld aan een gastouderbureau en staan met het opvangadres ingeschreven in het Landelijk Register kinderopvang.  

Voor een verhuizing moet op tijd contact gezocht worden met het betreffende  gastouderbureau. Zij dienen dan voor deze gastouder een aanvraag in bij de betreffende gemeente. Het betreft dan een nieuwe aanvraag omdat het een nieuwe locatie voor opvang betreft. De gastouder en de nieuwe woning wordt op verzoek van de gemeente door de GGD geïnspecteerd. Hierbij wordt gekeken of de gastouder en de betreffende opvanglocaties voldoen aan de Wet kinderopvang en onderliggende wetgeving.

Voor het in behandeling nemen van een nieuwe aanvraag brengen we leges in rekening. Na een positief advies van de GGD kan de gemeente besluiten de gastouder op te nemen in het Landelijk Register kinderopvang.

Ga naar het begin