Ga naar de inhoud

Meestgestelde vragen

Scheepvaart

Wat is de stremming voor scheepvaart tijdens de sloop en werkzaamheden aan de brug?

Tijdens de sloopperiode is de brug in ieder geval gestremd voor de scheepvaart. Dit is zoals nu gepland vanaf de tweede helft oktober tot eind november. Behalve de sloop van de brug moeten ook alle vervallen kabels en leidingen onder de brug worden verwijderd.

Tijdens de realisatie van de nieuwbouw zullen er tussentijds momenten zijn waarop doorvaart mogelijk is.

We zullen dit ca 2 weken voor de stremming specifiek op de projectwebsite van de gemeente Teylingen aangeven.
 

Kabels en leidingen

Zitten we soms tijdelijk zonder gas, elektra, internet of drinkwater door de werkzaamheden?

Als één van de bedrijven werkt aan de kabels en leidingen dan kan er een tijdelijke afsluiting zijn van elektra, internet of water. Sommige werkzaamheden kunnen namelijk alleen gedaan worden als de spanning of het water eraf is. U krijgt tijdig bericht van het betreffende kabel/leidingenbedrijf over eventuele afsluitingen. Hieronder informatie die wij al ontvangen hebben over de afsluitingen tijdens de werkzaamheden.

Gas: Er worden geen woningen tijdelijk van het gas afgesloten.

Telecom: Werkzaamheden aan de telecomlijnen gebeuren ’s nachts, meestal van 0.00 – 6.00 uur.

Water: De bewoners krijgen 10-15 werkdagen voor aanvang van de ingreep een bewonersbrief van Dunea. In deze brief geeft Dunea ook advies hoe de bewoners zich hierop kunnen voorbereiden. Vijf werkdagen voordat het water wordt onderbroken ontvangen de bewoners een kaart van de aannemer met hierop vermeld over de afsluitdatum en tijd.

De bewoners hebben mogelijk één of meerdere keren geen water i.v.m. het afkoppelen van het te verwijderen leidingdeel.

De onderbrekingstijd mag i.v.m. COVID-19 afspraken niet langer dan 4 uur duren.
 

Duur werkzaamheden en planning

Waarom duurt het slopen en bouwen van de Warmonderhekbrug zo lang?

Er moet veel werk gebeuren. De werkzaamheden  bestaan o.a. uit:

  • het tijdelijk omleggen van kabels en leidingen;
  • het bouwen van een tijdelijke fiets/voetgangersbrug;
  • het slopen van de brug inclusief oude funderingen;
  • het bouwen van een nieuwe fundering inclusief brugdek en leuningwerk;
  • het terugleggen van de kabels en leidingen door de nieuwe brug;
  • de herinrichting van de Oranje Nassaulaan tussen Buitenwater en de brug
  • het plaatsen van nieuwe verkeerslichten
  • het asfalteren en herstellen van het kruispunt N444-Abtspoelweg
  • het verwijderen van de tijdelijke fiets/voetgangersbrug en kabels- en leidingbrug.

De verwachte planning is dat dit ca 6 maanden duurt. Dit kan mogelijk nog wijzigen door weersomstandigheden of onvoorziene zaken
 

Meer informatie

Waar kan ik informatie vinden over de werkzaamheden en (de duur van) de afsluiting?Fietsers en voetgangers

Moeten (brom)fietsers en voetgangers ook omrijden / omlopen?

Tot de sloop van de brug kunnen (brom)fietsers gebruik blijven maken van de brug. Zij worden over de rijbaan langs het werkvak geleid. Als de brug wordt gesloopt (gepland vanaf half oktober) kunnen fietsers en voetgangers gebruik maken van een tijdelijke fiets/voetgangersbrug ten westen van de Warmonderhekbrug.
 

Hulpdiensten

Kunnen hulpdiensten Warmond nog wel snel bereiken?

Tot 19 september kunnen hulpdiensten nog via de oude brug rijden. Als de brug gesloopt wordt/is, maken hulpdiensten gebruik van dezelfde omleidingsroute als het autoverkeer. Zij zijn hiervan op de hoogte gesteld en houden hiermee dus rekening bij het aanrijden naar calamiteiten. Tevens is er nog een calamiteitenroute beschikbaar voor Nood- en hulpdiensten via het fietspad tussen Warmond en de Merenwijk in Leiden (langs het spoor).

De vrijwillige brandweer zit in Warmond zelf, dus dat levert geen extra reistijd op.

Ga naar het begin