Wandelpad Roodemolenpolder

Met het project ‘droomdemolenpolder’ (2014) onderzocht de gemeente welke wensen en mogelijkheden er zijn voor de inrichting van de Roodemolenpolder als groene buffer tussen Voorhout en Sassenheim. De inzet was het streven naar een hogere ruimtelijke kwaliteit, een toename van de beleefbaarheid met behoud van het rustige open agrarische karakter van het gebied en het versterken van de biodiversiteit.

Droomvisies

Na een interactief proces zijn drie droomvisies uitgewerkt waarin de polder groen blijft en tegelijk beter beleefbaar wordt. Uit een peiling onder inwoners van de gemeente, bleek er een voorkeur voor de droomvisie ‘Behoud+++’. Deze visie gaat in de basis uit van het behoud van het bestaande agrarische landschap, aangevuld met een aantal ‘+++-en’ om de natuurwaarden en beleefbaarheid van het gebied te vergroten, zoals een recreatieve wandelroute.
 

Wandelpad


Met het project ‘droomdemolenpolder’ (2014) onderzocht de gemeente welke wensen en mogelijkheden er zijn voor de inrichting van de Roodemolenpolder als groene buffer tussen Voorhout en Sassenheim. De inzet was het streven naar een hogere ruimtelijke kwaliteit, een toename van de beleefbaarheid met behoud van het rustige open agrarische karakter van het gebied en het versterken van de biodiversiteit. Na een interactief proces zijn drie droomvisies uitgewerkt waarin de polder groen blijft en tegelijk beter beleefbaar wordt.
 

Status

Op 18 september 2018 wandelden we met aanwonenden door de Roodemolenpolder en spraken over de toekomst van het gebied. Op 25 september presenteerden we een globale visie waarop aanwezigen hun reactie gaven. Deze globale visie is vervolgens aangepast en verder uitgewerkt in een ontwerp.
Presentatie van deze avond
 

Informatieavond 12 december

Tijdens de informatieavond op 12 december presenteren we dit ontwerp en lichten we onze keuzes toe. Bezoekers kunnen ter plekke reageren op het ontwerp.
 

Bekijk het ontwerp

Vanaf 10 tot en met 17 december 2018 kon u op deze pagina reageren op het ontwerp. Uw inbreng is meegenomen in de uitwerking naar een definitief en technisch ontwerp.


Vervolg

Na 17 decemberzijn we gestart met de uitwerking en de onderzoeken die nodig zijn voor de aanvraag van omgevingsvergunningen en ontheffingen. Tegen de omgevingsvergunningen kunt u via de gebruikelijke procedure bezwaar maken. De realisatie staat gepland in het najaar van 2019.

Achtergrond

Het project ‘Wandelpad Roodemolenpolder’ wordt uitgevoerd in het kader van het ‘Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014-2020’. Verschillende gemeentes werken mee aan dit grootschalige programma. Dat bevat uiteenlopende projecten waarvoor subsidiebijdragen van provincie en Holland-Rijnland beschikbaar zijn gesteld. Al die projecten samen leiden tot een duurzaam stad-land systeem bestaande uit een netwerk van routes, die beginnen en eindigen in Leiden en die lopen via de Leidse ommelanden (waar ook de Roodemolenpolder deel van uitmaakt). Met op en aan de routes aantrekkelijke plekken voor een kort of lang verblijf.

 

Ga naar het begin