Ga naar de inhoud

Wandelpad Roodemolenpolder

Met het project ‘droomdemolenpolder’ (2014) onderzocht de gemeente welke wensen en mogelijkheden er zijn voor de inrichting van de Roodemolenpolder als groene buffer tussen Voorhout en Sassenheim. De inzet was het streven naar een hogere ruimtelijke kwaliteit, een toename van de beleefbaarheid met behoud van het rustige open agrarische karakter van het gebied en het versterken van de biodiversiteit.
 

Droomvisies

Na een interactief proces zijn drie droomvisies uitgewerkt waarin de polder groen blijft en tegelijk beter beleefbaar wordt. Uit een peiling onder inwoners van de gemeente, bleek er een voorkeur voor de droomvisie ‘Behoud+++’. Deze visie gaat in de basis uit van het behoud van het bestaande agrarische landschap, aangevuld met een aantal ‘+++-en’ om de natuurwaarden en beleefbaarheid van het gebied te vergroten, zoals een recreatieve wandelroute.
 

Status

Tijdens de informatieavond van 12 december 2019 presenteerden we een ontwerp en lichtten we de keuzes toe. Bezoekers en bewoners hebben gereageerd op dit ontwerp. In de bijlage vindt u het definitieve ontwerp wat we dit jaar rond de zomer willen gaan uitvoeren. Het werk bestaat uit een gefundeerd graspad wat loopt vanaf het Ter Wegen Park langs het sportpark Roodemolen naar de Oosthoutlaan.

Aan de zuidwestzijde steekt het pad de waterloop over met een bruggetje en volgt het de rand van de polder. De afgekalfde oevers worden hersteld middels nieuwe beschoeiingen. Langs de sportvelden worden afrasteringen geplaatst, zodat het voetpad en de sportvelden gescheiden blijven. De boerenwandelpaden zijn vooralsnog vervallen door het ontbreken van draagvlak bij de bewoners die in het proces geparticipeerd hebben.
 

Achtergrond

Het project ‘Wandelpad Roodemolenpolder’ wordt uitgevoerd in het kader van het ‘Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014-2020’. Verschillende gemeentes werken mee aan dit grootschalige programma. Dat bevat uiteenlopende projecten waarvoor subsidiebijdragen van provincie en Holland-Rijnland beschikbaar zijn gesteld.

Al die projecten samen leiden tot een duurzaam stad-land systeem bestaande uit een netwerk van routes, die beginnen en eindigen in Leiden en die lopen via de Leidse ommelanden (waar ook de Roodemolenpolder deel van uitmaakt). Met op en aan de routes aantrekkelijke plekken voor een kort of lang verblijf.

Ga naar het begin