Ruïne van Teylingen

Waar

De Ruïne van Teylingen ligt in het buurtschap Teijlingen in de kern Voorhout, aan de grens met Sassenheim. De Ruïne van Teylingen heeft een bewogen geschiedenis: gebouwd, beschadigd, uitgebrand, herbouwd, gesloopt, vervallen en weer opgeknapt tot wat de ruïne nu is. Het bijbehorende woongebouw is er niet meer en de ruïne, een rijksmonument, ligt verscholen in het landschap.

Wat
De eigenaar van de Ruïne Stichting Monumentenbezit, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Teylingen stellen zich de vraag wat een goede toekomst voor de Ruïne is. Duidelijk is dat er iets moet gebeuren. Op zijn minst beter zichtbaar, beleefbaar en aantrekkelijker maken voor bewoners van de gemeente en ook voor recreanten en toeristen. Zodat meer mensen naar de Ruïne komen en kunnen genieten van deze bijzondere plek uit de Nederlandse geschiedenis.

Status
De Stichting Monumentenbezit is begonnen met restauratiewerkzaamheden. Die moeten er in elk geval voor zorgen dat de Ruïne niet verder afbrokkelt. Deze werkzaamheden zijn eind 2018 afgerond.

In 2015 sprak de gemeente met belanghebbenden en geïnteresseerden over de toekomst van de Ruïne. De betrokkenheid was groot. Dat er iets moest gebeuren met de Ruïne, daar was iedereen het over eens. De gesprekken en ideeën leidden tot vier modellen; Heerlijkheid Teylingen, dat het opknappen van de Ruïne beschrijft, een Ruïnetuin, een Middeleeuws bouwspektakel en een Kasteel- en congrespark. Daarbij gaven deelnemers aan dat plannen moeten aansluiten bij de historie en dat het economisch haalbaar moet zijn.

Globale visie Tuinen van Teylingen

Deze modellen, het historisch onderzoek en meegenomen dat een denkrichting haalbaar moet zijn en passend bij onze Bollenstreek heeft geleid tot een globale visie 'Tuinen van Teylingen' waarin verschillende onderdelen een plek zouden kunnen krijgen. De komende maanden gaat het college graag in gesprek met alle partijen, waaronder u als inwoner, buurtbewoner, ondernemer of lid van één van de vele Teylingse verenigingen met een warm hart voor de Ruïne.  

Toekomst dichterbij
Omwonenden, inwoners van Teylingen, de Stichting Kasteel Beheer Teylingen, cultuurhistorische verenigingen, de politiek: velen willen zich inzetten voor dit icoon van Teylingen. Een visie voor de toekomst om samen te zoeken naar mogelijkheden. De komende maanden gaat de gemeente met belanghebbenden en geïnteresseerden in gesprek om de toekomst van de Ruïne weer een stapje dichterbij te brengen.

Kom naar de inloopbijeenkomst Ruïne 28 november

Op woensdag 28 november vindt er een inloopavond plaats over de toekomst van de Ruïne van Teylingen. Tussen 19.30 en 21.00 uur bent u welkom in Sassembourg aan de Jan van Brabantweg 1 in Sassenheim. Wethouder Arno van Kempen, Mark van den Bos van de Stichting Monumentenbezit en leden van de commissie Welzijn zullen aanwezig zijn om met u in gesprek te gaan.

Achtergrond
In 2015 spraken wij met u en andere belanghebbenden en geïnteresseerden over de toekomst van de Ruïne. De betrokkenheid was groot. Dat er iets moest gebeuren met de Ruïne, daar was iedereen het over eens. De gesprekken leidden tot vier scenario’s; Heerlijkheid, dat het opknappen van de Ruïne beschrijft, een Ruïnetuin, een Middeleeuws bouwspektakel en een Kasteel- en congrespark. Daarbij gaven deelnemers aan dat de plannen moesten aansluiten bij de historie en dat het economisch haalbaar moet zijn.

Globale visie
Deze vier scenario’s, het historisch onderzoek en meegenomen dat een denkrichting haalbaar moet zijn en passend bij onze Bollenstreek heeft geleid tot een eerste denkrichting en globale visie. In deze visie o.a. het idee om siertuinen rondom de Ruïne aan te leggen die jaarrond te bezoeken zijn. Dit idee zou ook goed kunnen passen bij de identiteit van de Bollenstreek. Wij horen graag uw reactie op deze visie. Waar liggen kansen en waar moeten we op letten bij een mogelijke verdere uitwerkingen van ideeën voor de toekomst van de Ruïne.

Meer informatie
Voor vragen kunt contact opnemen met projectleider Helma Matthijssen, afdeling Ruimte / 14 0252

Ga naar het begin