Ruïne van Teylingen

Waar

De Ruïne van Teylingen ligt in het buurtschap Teijlingen. De Ruïne van Teylingen heeft een bewogen geschiedenis: gebouwd, beschadigd, uitgebrand, herbouwd, gesloopt, vervallen en weer opgeknapt tot wat de ruïne nu is. Het bijbehorende woongebouw is er niet meer en de Ruïne, een rijksmonument, ligt verscholen in het landschap.

Wat

De eigenaar van de Ruïne (Stichting Monumentenbezit), de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Teylingen stellen zich de vraag wat een goede toekomst voor de Ruïne is. Duidelijk is dat er iets moet gebeuren. Op zijn minst beter zichtbaar, beleefbaar en aantrekkelijker maken voor bewoners van de gemeente en ook voor recreanten en toeristen. Zodat meer mensen naar de Ruïne komen en kunnen genieten van deze bijzondere plek uit de Nederlandse geschiedenis.

Status

De Stichting Monumentenbezit is eerst uitgebreid aan de slag gegaan met (vooronderzoek) maatregelen om de eeuwenoude Donjon – de middeleeuwse versterkte woontoren – en ringburcht te behouden en consolideren. Maatregelen die daartoe nu worden genomen zorgen dat de Ruïne niet verder afbrokkelt. Deze werkzaamheden worden in 2019 afgerond.

Op 8 april spreekt de commissie Welzijn over de Ruïne. De gemeenteraad debatteert dan over scenario’s en keuzes o.a. op gebied van schaalgrootte (mede met het oog op infrastructuur en parkeren), educatie / informatie (museum functie), evenementen, horeca en de Donjon en ringburcht.

Ook de drie basiselementen waarover in het participatieproces, in het beleid van de gemeente en in de wensen van de eigenaar, een grote mate van overeenstemming bestaat, komen dan aan de orde. Het gaat hierbij om de volgende elementen:


1. het concept tuin of tuinen als uitgangspunt
2. doelgroep: de eigen inwoners, de regio-recreant en de nationale toerist
3. doel: jaarrond cultureel en toeristisch aanbod met de Ruïne als voorbeeld.


Al deze afwegingen vindt u in de notitie oordeelsvorming Ruïne van Teylingen.

Beeldvorming afgerond

In 2018 sprak de gemeente nogmaals met belanghebbenden en andere geïnteresseerden. Tijdens een inloopbijeenkomst, maar ook via het burgerpanel (ruim 700 Teylingers, die digitaal meedenken met de gemeente) gaven inwoners hun mening over de toekomst van de Ruïne. Al deze reacties en alle informatie die de afgelopen jaren is verzameld is samengevat in de Notitie Beeldvorming (agendapunt 8)

Wat vooraf ging

Eerder sprak de gemeente in 2015 ook al met inwoners, omwonenden, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De betrokkenheid bij de Ruïne is groot. Dat er iets moet gebeuren met de Ruïne, daar is iedereen het over eens. In 2015 leidden de gesprekken tot vier modellen; Heerlijkheid, wat het opknappen van de Ruïne beschrijft, een Ruïnetuin, een Middeleeuws bouwspektakel en een Kasteel- en congrespark. Deze modellen zijn een belangrijke hulp geweest in het bepalen van de denkrichting. Bij 3 van de 4 modellen is er sprake van een gebiedsontwikkeling waarvan de schaalgrootte groter is dan het huidige bezit van de Stichting Monumenten Bezit. In de globale visie Tuinen van Teylingen uit 2017 zijn de areaal grenzen voor een mogelijke ontwikkeling nog verder opgezocht. In deze laatste vingeroefening is ook de omliggende bollengrond betrokken bij schetsen en ideeën.

Meer informatie

Voor vragen kunt contact opnemen met projectleider Helma Matthijssen, afdeling Ruimte / 14 0252

Ga naar het begin