Geslaagd voor cursus Politiek Actief

29 april

25 inwoners van Teylingen hebben succesvol deelgenomen aan de 4e cursus Politiek Actief. In september start een nieuwe cursus.

25 inwoners van Teylingen hebben succesvol deelgenomen aan de 4e cursus Politiek Actief. Deze 5-weekse cursus organiseerde de gemeente Teylingen in samenwerking met ProDemos. Donderdagavond 25 april was de afsluiting en kregen zij hun certificaat uitgereikt. De laatste bijeenkomst was voor de vergadering van de gemeenteraad. De cursisten werd gevraagd een pitch te geven over wat ze hebben opgestoken van de cursus en wat ze ermee gaan doen. De cursisten waren in hun pitches enthousiast over de cursus Politiek Actief. Vooral de avond over debatteren en speeddaten met raadsleden is velen bijgebleven. 

Deelnemers positief over de cursus

Voor meerdere cursisten bleek de cursus een trigger om de eerste stap te zetten richting de politiek, terwijl ze voor die tijd niet goed wisten hoe ze dit moesten aanpakken. De pitches waren uiteenlopend, zo beschreef een cursist in gedichtvorm hoe hij de cursus heeft ervaren, de ander gaf een statement over woongroepen. Ook gaven diverse cursisten aan dat zij hun petje afnemen voor raadsleden qua tijd en energie die ze in hun raadswerk stoppen. Al met al was iedereen erg te spreken over de cursus en over de gemeente. 

Nieuwe cursus start in september

In september en oktober 2019 organiseert de gemeente Teylingen opnieuw de cursus Politiek Actief. In de cursus, onder leiding van een cursusleider van ProDemos, vergroten inwoners hun kennis over de politiek in het algemeen. Ook krijgen zij uitleg over de gemeentelijke politiek en trainen ze vaardigheden als debatteren. De cursusleider wordt ondersteund door mensen die al actief zijn in het Teylingse bestuur, zoals de burgemeester, raadsleden en de griffier. 
Raadsadviseur Lisanne Korteling: “Het is voor de samenleving erg belangrijk dat mensen politiek actief zijn. Niet alleen als raadslid, maar ook op andere (bestuurlijke) plekken kunnen inwoners hun politieke interesse en invloed uitoefenen. Met deze cursus proberen we mensen hiervoor te interesseren.”  

Wegwijs worden in de politiek

Burgemeester Carla Breuer: “Deze cursus is een unieke kans voor wie zich wegwijs wil laten maken in het hoe en wat van een politiek actieve functie in Teylingen. Niet alleen als potentieel raadslid, maar ook als lid van een adviesgroep die invloed uitoefent op het beleid in Teylingen.” 
Griffier Robert van Dijk: “De cursus is bedoeld voor inwoners die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming en om inwoners enthousiast te maken voor de lokale politiek. Voor hen is de cursus zeer geschikt.”

Voorwaarde voor deelname

Deelnemers van de cursus moeten minimaal vier avonden bijwonen. Er kunnen 25 personen deelnemen aan de cursus. Aanmelden kan tot 1 augustus bij de griffie van de gemeente Teylingen via telefoon of e-mail. Na aanmelding neemt een medewerker van de griffie contact op om kort te spreken over de motivatie. 

Aanmelden en meer informatie 

Aanmelden en vragen: neem contact op met de griffie via 14 0252 of griffie@raadteylingen.nl
Lees hier meer over het programma van de cursus
 
 

Ga naar het begin