Werkzaamheden Warmonderhekbrug

3 augustus

Komende tijd voeren we werkzaamheden uit aan de Warmonderhekbrug

Warmonderhekbrug

Op vrijdag 25 juni hebben we fase 1 afgerond. Hiermee is de Herenweg tussen de Bloemistendam en de Wasbeeklaan weer duurzaam veilig ingericht. 

Start fase 2: onderhoud doorgaande wegen en brug Warmond (september 2021 - voorjaar 2022)

In fase 2 staat de vervanging van de Warmonderhekbrug op het programma. De Warmonderhekbrug ligt aan het eind van de Oranje Nassaulaan en is de verbinding over het Poelmeer naar Oegstgeest. De vervanging heeft grote gevolgen voor het verkeer in- en uit Warmond. De uitvoering duurt van september 2021 tot en met voorjaar 2022. 

Tijdelijke afsluiting Oranje Nassaulaan bij Warmonderhekbrug

Om het werk goed en veilig te kunnen doen, wordt de Oranje Nassaulaan bij de Warmonderhekbrug afgesloten voor doorgaand verkeer. We stellen omleidingsroutes in en voor langzaam verkeer komt een alternatieve route vlak bij de ‘oude’ brug. 

Goede voorbereiding en samenwerking

Het vervangen van de brug is een complex project.  Veel partijen moeten samenwerken om het tot een succes te maken. Eerst moeten alle kabels en leidingen – zoals drinkwater, elektra, gas, en internet - worden verlegd. En ook met vervoersbedrijven en hulpdiensten maken we afspraken over bereikbaarheid van Warmond tijdens de verbouwing.

Om de bereikbaarheid zo goed mogelijk te behouden, hebben we de uitvoering in 4 delen opgeknipt. De verkeershinder per deel vindt u hieronder. 

Deel 1: Bouw tijdelijke brug voor kabels en leidingen (30 augustus t/m 3 september)

Alleen gevolgen voor scheepvaart van en naar Poelmeer: Onder de brug lopen veel belangrijke kabels en leidingen. Deze kabels en leidingen moeten tijdelijk worden verlegd buiten het werkterrein van de brug. Hiervoor wordt een tijdelijke brug over het water aan de oostzijde van de Warmonderhekbrug gemaakt. Deze tijdelijke brug ligt net zo hoog als de bestaande brug dus de doorvaarthoogte blijft gelijk. 

Vaarweg van / naar Poelmeer gestremd: De tijdelijke kabels- en leidingenbrug wordt vanaf het water aangelegd. De vaarweg onder de brug van en naar het Poelmeer is hierdoor gestremd van maandag 30 augustus 6.00 uur tot en met (zoals nu gepland) vrijdag 3 september. Daarna is de doorvaart weer beschikbaar tot de sloop van de brug, gepland in de tweede helft van oktober. Afsluitingen van de vaarweg onder de brug tijdens de uitvoering maken we kenbaar via onze webpagina over de Warmonderhekbrug

Deel 2: Voorbereidende werkzaamheden kabels en leidingen (6 september t/m 19 september)

Autoverkeer naar Warmond (Oranje Nassaulaan) niet mogelijk vanuit Oegstgeest (Abtspoelweg / N444). Van maandag 6 september tot en met zondag 19 september is er een gedeeltelijke afsluiting en omleiding vanwege de werkzaamheden voor het verleggen van de kabels en leidingen. Om veilig te kunnen werken, gebruikt de aannemer het fiets- en voetpad richting Warmond als werkterrein en wordt een deel van de rijbaan gebruikt door fietsers en voetgangers. Daarom is autoverkeer naar Warmond vanuit Oegstgeest niet mogelijk. 

Bekijk hier de omleidingen

Gevolgen voor autoverkeer naar Warmond (Oranje Nassaulaan) vanuit Oegstgeest (Abtspoelwegweg / N444):

 • Autoverkeer is afgesloten, omleidingsroute ingesteld via N444-A44-Oosteinde-Herenweg.
 • Lijnbus 50 Arriva: Rijdt maandag t/m vrijdag 05.30 – 20.00 uur volgens dienstregeling door Warmond. De bus wordt door verkeersregelaars langs het werkvak geleid. Rijdt maandag t/m vrijdag na 20.00 uur en zaterdag en zondag niet door Warmond. Neem tijdens deze tijden lijn 50 richting Leiden Centraal en stap over bij halte Pres. Kennedylaan in Oegstgeest op lijn 50 richting  Haarlem.
 • Nood- en hulpdiensten worden door verkeersregelaars langs het werk geleid en/of maken gebruik van sirenes en zwaailichten.
 • (Brom)fietsers en voetgangers worden over de rijbaan langs het werkvak geleid.
 • Geen gevolgen voor verkeer vanuit Warmond (Oranje Nassaulaan) naar Oegstgeest (Abtspoelweg / N444). Dit geldt voor autoverkeer, de lijnbus, nood- en hulpdiensten en (brom)fietsers en voetgangers. Incidenteel kan het voorkomen dat een verkeersregelaar het verkeer even moet tegenhouden.


Deel 3: Aansluiten tijdelijke kabels en leidingen (20 september tot 18 oktober)

Brug geheel afgesloten - geen autoverkeer mogelijk van Warmond naar Oegstgeest en van Oegstgeest naar Warmond. Vanaf maandag 20 september 9.30 uur tot en met vrijdag 15 oktober is de Oranje Nassaulaan vanaf de brug in beide richtingen afgesloten. (Brom)fietsers en voetgangers kunnen er nog wel door. 

In deze fase worden tijdelijk de kabels en leidingen aangesloten op het bestaande tracé in de Oranje Nassaulaan en in het fietspad langs de kruising Abtspoelweg/N444. Ook starten de voorbereidende werkzaamheden voor het verwijderen van de brug. 

Tijdelijke fiets/voetgangersbrug en drinkwaterleiding: Voor de fietsers en voetgangers wordt een tijdelijke fiets/voetgangersbrug aangelegd ten westen van de Warmonderhekbrug. Ook wordt een belangrijke drinkwaterleiding tijdelijk verlegd langs de tijdelijke fiets/voetgangersbrug.

Bekijk hier de omleidingen

Gevolgen voor verkeer van Warmond naar Oegstgeest en van Oegstgeest naar Warmond:

 • Autoverkeer: De Oranje Nassaulaan is dicht bij de Warmonderhekbrug. Autoverkeer vanuit Warmond gebruikt de omleidingsroute via de Herenweg-Oosteinde-A44. Autoverkeer naar Warmond rijdt via N444-A44-Herenweg-Oosteinde.
 • Lijnbus 50 Arriva: Er rijdt een pendelbus tussen kruispunt Herenweg/Sweilandstraat (tijdelijke halte) en station Sassenheim. Ook is er een tijdelijke halte richting Leiden langs de N444 aan de overzijde van de Warmonderhekbrug.
 • Nood- en hulpdiensten maken gebruik van dezelfde omleidingsroute als het autoverkeer.
 • (Brom)fietsers en voetgangers worden langs het werkvak geleid.


Deel 4: Sloop Warmonderhekbrug en bouw nieuwe brug (18 oktober tot voorjaar 2022)

Brug geheel afgesloten - geen autoverkeer mogelijk van Warmond naar Oegstgeest en van Oegstgeest naar Warmond. Als alle kabels en leidingen (tijdelijk) zijn omgelegd en de oude kabels en leidingen in de brug buiten gebruik zijn en de tijdelijke fietsbrug in gebruik is genomen, kan begonnen worden met de sloop en nieuwbouw van de brug. Over de start en duur van deze werkzaamheden volgt later meer informatie. 

Bekijk hier de omleidingen

Gevolgen voor verkeer van Warmond naar Oegstgeest en van Oegstgeest naar Warmond:

 • Autoverkeer: De Oranje Nassaulaan is dicht bij de Warmonderhekbrug. Autoverkeer vanuit Warmond gebruikt de omleidingsroute via de Herenweg-Oosteinde-A44. Autoverkeer naar Warmond rijdt via N444-A44-Herenweg-Oosteinde.
 • Lijnbus 50 Arriva: Er rijdt een pendelbus tussen kruispunt Herenweg/Sweilandstraat (tijdelijke halte) en station Sassenheim. Ook is er een tijdelijke halte richting Leiden langs de N444 aan de overzijde van de Warmonderhekbrug.
 • Nood- en hulpdiensten maken gebruik van dezelfde omleidingsroute als het autoverkeer.
 • (Brom)fietsers en voetgangers worden langs het werkvak geleid.

Als alle kabels en leidingen (tijdelijk) zijn omgelegd en de oude kabels en leidingen in de brug buiten gebruik zijn en de tijdelijke fietsbrug in gebruik is genomen, kan begonnen worden met de sloop en nieuwbouw van de brug. Over de start en duur van deze werkzaamheden volgt later meer informatie.

Informatie over het project

Meer informatie over het project vindt u op onze projectpagina. Over de werkzaamheden versturen wij regelmatig een nieuwsbrief. Meld u hiervoor aan door een mail te sturen aan: herenwegwarmond@teylingen.nl.

Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met Marcel Strube via e-mail herenwegwarmond@teylingen.nl of telefoonnummer 14 0252. 

 

Ga naar het begin