Werkzaamheden Herenweg tot en met 25 juni 

8 juni

Lees meer over de werkzaamheden

Herenweg

Asfalteren Herenweg tussen Bloemistendam en Beatrixlaan op vrijdag 11 juni 

Op vrijdag 11 juni wordt het wegvak van de Herenweg tussen de Bloemistendam en de Beatrixlaan geasfalteerd. Op het wegvak tussen de Beatrixlaan en de Warmundastraat brengen we de eerste asfaltlagen aan. Daarna wordt op de Herenweg vanaf de Bloemistendam tot de Beatrixlaan de asfaltdeklaag aangebracht. Een klein deel van de dag zijn de Laan van Oostergeest, Bloemistendam en Raadhuisdam hierdoor niet toegankelijk. Verkeersregelaars regelen het verkeer ter plaatse. Aanwonenden krijgen deze week een brief met informatie

Aanbrengen belijning en markering van 14 t/m 18 juni

Van maandag 14 t/m vrijdag 18 juni worden de laatste werkzaamheden op het wegvak tussen Bloemistendam en Beatrixlaan uitgevoerd, waaronder de belijning en overige verkeersremmende markeringen. 

De Herenweg blijft tijdens deze werkzaamheden alleen bereikbaar voor aanwonenden. Ook de Laan van Oostergeest is bereikbaar tijdens deze werkzaamheden. Voor het overige bestemmingsverkeer blijft de omleidingsroute via Baan – Dorpsstraat – Burg. Ketelaarstraat – Beatrixlaan lopen.

Volledige afsluiting kruispunt Herenweg – Beatrixlaan niet nodig

In eerste instantie zou het kruispunt Herenweg - Beatrixlaan één week volledig afgesloten zijn tijdens de werkzaamheden. Na overleg met de aannemer blijkt dit niet nodig. Hij kan het werk veilig uitvoeren met tijdelijke verkeerslichten. Hierdoor kan het verkeer Warmond toch verlaten in de richting A44/Sassenheim tijdens de werkzaamheden. Ook blijft hierdoor de Koninginnebuurt bereikbaar. 

Ernstige verkeershinder op vrijdag 18 juni

Op vrijdag 18 juni worden de laatste asfalteringswerkzaamheden aan de Herenweg aangebracht. Dit betreft:

  • de kruising Beatrixlaan
  • de drempels in de Herenweg bij:
    de ingang van het parkeerterrein van Warmunda / tennisvereniging Overbos
    Oosteinde 6-12
    de kruising Herenweg – Wasbeeklaan (om de fietsoversteek veiliger te maken)


Verkeersregelaars regelen het verkeer tijdens deze werkzaamheden. Houd op deze dag rekening met ernstige verkeershinder en slechtere bereikbaarheid van Warmond. 

Aanbrengen overige belijning en markering van 21 t/m 25 juni

Van maandag 21 t/m vrijdag 25 juni voeren we de afrondende werkzaamheden uit, zoals belijning en de overige verkeersremmende markeringen. Dit gebeurt bij de kruising Beatrixlaan en de drempels in de Herenweg.  Als dit klaar is worden de omleidingsroutes opgeheven en kan al het verkeer weer gebruik maken van de vernieuwde en verkeersveiligere Herenweg. 

Als het langdurig regent op de dagen dat er asfalt en markering wordt aangebracht, kan de planning nog wijzigen. Maar uiteindelijk wordt het werk gelukkig veel eerder opgeleverd dan gepland (dit was uiterlijk 23 juli).

Bereikbaarheid voor autoverkeer tijdens werkzaamheden laatste wegvak

Het doorgaande verkeer en vrachtverkeer wordt nog steeds omgeleid via de A44 – Haarlemmertrekvaart (N444) en Oranje Nassaulaan. Bestemmingsverkeer vanuit het centrum richting A44/Sassenheim wordt lokaal omgeleid. Dit geven we aan met borden.

Bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers

Het fietspad langs de Herenweg blijft toegankelijk. Fietsers kunnen bij de Beatrixlaan oversteken naar het fietspad langs de Herenweg. Voor voetgangers worden, waar nodig, tijdelijk kunststof rijplaten neergelegd.

Gevolgen voor buslijn 50 van Arriva

Buslijn 50 wordt omgeleid. Aansluiting op deze buslijn blijft via het pendelbusje verzorgd tot en met vrijdag 25 juni. Dit pendelbusje rijdt tussen halte ‘Baan’ en halte ‘President Kennedylaan’ in Oegstgeest van maandag t/m vrijdag tussen 06.30 – 09.30 uur en tussen 15.30 en 19.00 uur. Op zaterdag tussen 12.00 en 18.00 uur. Vanaf vrijdag 25 juni 19.00 uur rijdt Arriva weer volgens de normale dienstregeling over de Herenweg.

Bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten

Alle nood- en hulpdiensten zijn geïnformeerd over de werkzaamheden, omleidingsroutes en de bereikbaarheid. 

Vragen

Voor vragen over de werkzaamheden neemt u contact op met de toezichthouder op het werk, Lau van der Voort, telefonisch bereikbaar via 14 0252 of stuur een mail naar herenwegwarmond@teylingen.nl.

Informeren via nieuwsbrief, Gemeenteberichten en website

Wij delen deze informatie ook via de Gemeenteberichten in De Teylinger en via de webpagina Herenweg Warmond.
 

Ga naar het begin