Werkzaamheden Churchillaan/Linnaeuslaan Voorhout

17 mei

We gaan starten met het opknappen van de Linnaeuslaan en een deel van de Churchillaan in Voorhout. 

We gaan het volgende doen:

 • verwijderen van de rijbaan, trottoirtegels en trottoirbanden;
 • aanbrengen van trottoirbanden (nieuw materiaal);
 • aanbrengen van trottoirtegels (nieuw materiaal);
 • opnieuw aanbrengen van de rijbaan (hergebruik materiaal);
 • aanbrengen (geel) verkeersplateau (ter hoogte van de kruisingen).


Fases

Het werk wordt in 4 fases uitgevoerd zodat woningen bereikbaar blijven, ook voor hulpdiensten.


Planning

De werkzaamheden starten op maandag 31 mei (week 22) en nemen in totaal 11 werkweken in beslag.

 • Fase 1 week 22 tot en met 24
  Linnaeuslaan tot halverwege inrit Laan Welgelegen
 • Fase 2 week 25 tot en met 26
  Linnaeuslaan halverwege inrit Laan Welgelegen tot Churchillaan
 • Fase 3 week 27 tot en met 28
  Churchillaan tot fietspadtunnel Rietpad
 • Fase 4 week 29 tot en met 30
  fietspad tunnel Rietpad tot kruising Professor Aalberselaan
 • week 31 tot en met 33
  Bouwvak vakantie
 • Fase 4 vervolg week 34 tot en met 35


Bereikbaarheid

Het werk wordt per fase afgesloten. De fase waarin gewerkt wordt is niet bereikbaar met de auto. Woningen zijn lopend bereikbaar via kunststofplaten. Let wel extra goed op met lopen. Het verkeer wordt door middel van bebording omgeleid. 


Parkeren

Er kan niet geparkeerd worden in de fase waarin gewerkt wordt. Auto's kunnen elders in de wijk geparkeerd worden. Excuses voor het ongemak. 


Huisvuil

Tijdens de werkzaamheden moet huisvuil aangeboden worden op een locatie die te bereiken is voor de huisvuilophaaldienst.

 • Tijdens fase 1 is dat ter hoogte van Laan Welgelegen of Kruising Linnaeuslaan Boerhaavestraat.
 • Fase 2 Laan Welgelegen of Churchillaan/Linnaeuslaan.
 • Fase 4 Prof. Aalberselaan/Churchillaan


Hulpdiensten

De hulpdiensten worden ingelicht over de werkzaamheden. Woningen zijn ten alle tijden voor hulpdiensten bereikbaar.


Overlast

We zijn ons ervan bewust dat de werkzaamheden overlast veroorzaken. Wij proberen dit tot een minimum te beperken en vragen begrip voor de situatie.


Contact

Meer informatie over de werkzaamheden via telefoonnummer 14 0252.

 

Ga naar het begin