‘We willen mensen graag blijven betrekken bij de kerk’

10 februari

Burgemeester Carla Breuer, wethouder Heleen Hooij en contactfuncionaris Irma Crooijmans in gesprek met kerken en gebedshuizen.

Lia Spiegeler

Bij elkaar zijn in gebed en na afloop samen een kopje koffie drinken: dat missen veel gelovigen in deze tijd. De kerken en gebedshuizen in Teylingen doen hun best om hun achterban te blijven betrekken, zo vertelden ze tijdens overleg met de gemeente. Parochie Sint Maarten zette zelfs een Corona Crisis Team op.

Regelmatig gaan collegeleden en medewerkers van de gemeente in gesprek met Teylingers, om te bespreken wat er speelt in coronatijd. Burgemeester Carla Breuer, wethouder Heleen Hooij en contactfunctionaris Irma Crooijmans spraken de afgelopen tijd met vertegenwoordigers van alle kerken en gebedshuizen in de gemeente. Hoe komen zij deze periode door?

De parochie Sint Maarten zette tijdens de eerste lockdown een Corona Crisis Team op. Dit team, bestaande uit pastores, diakens en bestuursleden, vergadert wekelijks online. “We kunnen snel schakelen. Zo zorgen we voor eenduidig beleid in de zeven kerken die onder onze parochie vallen”, aldus Lia Spiegeler van de Sint Matthiaskerk in Warmond.

Betrokken

Een belangrijke zorg in alle geloofsgemeenschappen is: hoe houden we contact met de gelovigen? Dat geldt ook voor de parochie Sint Maarten, vertelt Lia Spiegeler. “We willen de mensen graag betrokken houden. In Warmond waren we al gewend om vieringen op te nemen, dat zijn we voor de hele parochie gaan doen. Zo kunnen kerkgangers er online bij zijn, er kijken steeds meer mensen.”

Het samenzijn wordt wel gemist, merkt ze. “Het kopje koffie na afloop is toch heel belangrijk. Maar ook bijvoorbeeld de repetitie van het kerkkoor: dat is echt een sociaal moment voor mensen.”

Om eenzaamheid te voorkomen, is de parochie mensen gaan bellen. “Even vragen hoe het gaat, waar we mee kunnen helpen. Bij sommige mensen gaan we langs om de heilige communie uit te reiken. In Warmond maken we een nieuwsbrief, De Dobbelsteen, die we regelmatig bij oudere parochianen langsbrengen. Dat wordt goed ontvangen.”

Uitvaart

Bij ziekte en overlijden brengt het geloof vaak troost, maar door de maatregelen kan er minder dan gewoonlijk. Daar worstelen kerken mee. Lia Spiegeler: “Denk alleen al aan een uitvaart: de nabestaanden moeten beslissen wie er wel en niet mogen komen. Heel moeilijk om mensen in hun verdriet op te moeten zadelen met die keuze.”

Het Corona Crisis Team neemt ook praktische beslissingen. “We hebben voor al onze kerken vastgesteld dat er vier cantors mogen zingen. En we hebben besloten alle organisten en dirigenten financieel te blijven ondersteunen, ook nu ze minder vaak spelen en dirigeren.”

Burgemeester Breuer en wethouder Hooij wilden van alle kerkgenootschappen horen waar de gemeente kan bijspringen. Conclusie was dat ze het aardig redden, wel waren de gesprekspartners blij met het luisterend oor. “Fijn dat de gemeente aan ons denkt, dat voelt als een steuntje in de rug”, stelt Lia Spiegeler.

Ga naar het begin