Vervolg samenwerking Duin- en Bollenstreek moet ambitieuzer 

3 januari

Groen licht voor het opstellen van een nieuw economisch uitvoeringsprogramma

Maar de regionale samenwerking in de Duin- en Bollenstreek moet ambitieuzer. De gemeenten willen meer bereiken voor inwoners en ondernemers. 

Duin- en Bollenstreek

Na de colleges hebben nu ook de gemeenteraden van Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen groen licht gegeven voor het vervolg van de regionale samenwerking. Katwijk doet nu mee op projectniveau maar in het vervolg werken de gemeenten samen aan een nieuwe uitvoeringsagenda. 

Over één ding zijn ze het eens. Het moet ambitieuzer in de Duin- en Bollenstreek. De gemeenten leggen de lat hoog. Ze willen projecten die effectief bijdragen aan de opbouw van een sterke economie en ervoor zorgen dat we fijn en mooi wonen in onze regio. 

Een sterke en mooie regio

Van de zeekust tot de veenplassen. We wonen fijn in de Duin- en Bollenstreek. We hebben alle kans een goed leven op te bouwen. Om succesvol te ondernemen. Dat lijkt een vanzelfsprekendheid maar dat is het niet. 

Overheid, Bedrijfsleven en Kennisinstellingen vormen samenwerkingsverbanden om continu te bouwen aan ‘welvaart’ , ‘welbevinden’ en ‘werkgelegenheid’. Ook in onze streek. De gemeenten volgen drie ‘wegen’.

Afronden lopende projecten

Allereerst ronden ze in 2022 de lopende projecten en verplichtingen uit de huidige economische agenda ‘Samen Succesvol’ af. Het gaat dan om projecten die te maken hebben met ‘regiobranding’ ‘precisielandbouw’ en ‘bloemencorso’.

Op naar een ambitieuzer programma

Op de tweede plaats stemmen ze in met het opstellen van een nieuw economisch uitvoeringsprogramma voor de periode na 2022. Dit moet ambitieuzer en voor de deelnemende gemeenten meer opleveren. 

Een beter bewind en regievoering

Tot slot. Ze zullen met elkaar een voorstel maken voor een effectieve samenwerkingsvorm. Een betere governance, zeg maar regie op en bewindvoering over de samenwerking. 

Afronden

Met de vijf gemeenteraden in de Duin- en bollenstreek werd zomer 2021 afgesproken om een verkenning te doen naar de gedeelde regionaal-economische opgaven van de vijf gemeenten in de Duin- en Bollenstreek. Met het aannemen van het raadsbesluit ‘Verlenging samenwerking Economic Board Duin- en Bollenstreek’ ronden zij dit af. 

Lees het raadsvoorstel

Hier vind je het raadsvoorstel ‘Vervolg economische samenwerking Duin- en Bollenstreek 2022 en verder’.

Ga naar het begin