Vervanging kastanjebomen Wilhelminalaan en omgeving in voorbereiding

2 november

Bomen worden komende winter vervangen

Kastanjeblad

Komende winter vervangt gemeente Teylingen de bomen aan de Wilhelminalaan, Prins Hendriklaan en Koningspark in Sassenheim. Helaas zijn de meeste bomen ongeneeslijk ziek. In overleg met de direct omwonenden is besloten welke bomen er worden vervangen en welke er blijven staan. De gemeente investeert in grotere bomen om het aangezicht van de laan op termijn te herstellen.

Vooruitlopend op de vervanging zijn er in december 2020 langs de Wilhelminalaan en Prins Hendriklaan 18 nieuwe bomen geplant. Samen met de bewoners is er per straat gekozen om verschillende boomsoorten terug te planten. Hierdoor is de kans op ziekte aanzienlijk kleiner dan bij één enkele soort. 

Dit najaar is het vleermuisonderzoek afgerond. Op basis van de resultaten kan het vervangen van de bomen doorgaan. Voor de kap van 27 bomen is een kapvergunning aangevraagd. In totaal worden er 46 nieuwe bomen teruggeplant. 

Bomenbestand op peil

De groenbeheerder, Ivo van der Lee, licht het ontwerp toe: “De boomkeuze bestaat uit een mix van soorten. Dit komt de biodiversiteit ten goede. Een deel van de gekozen bomen zijn bestand tegen klimaatverandering.” Op deze manier houdt Teylingen het bomenbestand op peil en kunnen ook de komende generaties genieten van een groen Teylingen.

Ga naar het begin