Vernieuwen kabels voor elektriciteit

5 oktober

Liander vernieuwt kabels voor elektriciteit in Warmond en Sassenheim.

Beschrijving

Er is steeds meer vraag naar elektriciteit. Daarom vernieuwt netbeheerder Liander de komende tijd de kabels voor elektriciteit in Warmond en Sassenheim. Liander legt extra kabels en verzwaart bestaande kabels. Zo zorgen we ervoor dat u ook in de toekomst ongestoord elektriciteit ontvangt.

Brief

Liander voert de werkzaamheden in twee fasen uit. Werkt Liander in uw straat? Dan ontvangt u hierover een brief. Daarin leest u wat de werkzaamheden precies voor u betekenen.

Fase 1

Fase 1 betreft november en december 2020

In fase 1 legt Liander kabels langs de Heerenweg 100 te Warmond t/m de Warmonderweg/hoek Rijksstraatweg te Sassenheim.

De werkzaamheden worden grotendeels uitgevoerd met horizontaal gestuurde boringen. De werkzaamheden langs de Warmonderweg worden uitgevoerd in open ontgraving.

Fase 2

Fase 2 betreft april en mei 2021

Het verwijderen van de bestaande bekabeling, dit is alleen parallel aan de Warmonderweg.

Vragen

Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Belt u dan met de uitvoerder van het werk. Het werk wordt uitgevoerd door Visser & Smit Hanab. De uitvoerder is de heer T. Nieuwets, te bereiken via +316 208 300 41.

Ga naar het begin