Ga naar de inhoud

Verkeerstellingen in Voorhout

9 juni

In juni voert de gemeente verkeerstellingen uit in Voorhout

Schoutenlaan in Voorhout

Deze tellingen vinden plaats met telslangen; de dubbele slangen waar de auto’s overheen rijden en zo worden geteld. Inwoners ervaren hier geen overlast van. 

Waarom deze tellingen?

We voeren de tellingen uit om de effecten van de opening van de Noordelijke Randweg Voorhout in beeld te brengen. De nieuwe randweg gaat vlak na de zomervakantie open. Dit zal leiden tot wijzigingen in de verkeersstromen in Voorhout. Sommige wegen zullen drukker worden en andere rustiger. Dat is ook precies de bedoeling van de randweg; met name het rustiger maken van de route door het centrum via de Herenstraat. 

Door nu een eerste meting te doen, nu de randweg nog niet open is, en later weer te meten, als de randweg wel open is, krijgen we inzicht in de gevolgen van de randweg en de verschuivingen van het verkeer op het wegennet. 

Waar vinden de tellingen plaatsen?

In totaal tellen we op 15 punten. Het betreft de doorgaande wegen in Voorhout: de Oosthoutlaan, Schoutenlaan, Componistenlaan, Herenstraat, Teylingerdreef en Bollendreef. Na deze meting in juni voeren we dit najaar de eerste vervolgmeting uit.
 

Ga naar het begin