Verkeers- en parkeertellingen in Teylingen

2 oktober

De gemeente Teylingen voert tot en met volgende week verkeers- en parkeertellingen uit.

Scanauto
Scanauto
Een telkast (openen voor volledige afbeelding)
Een telkast (openen voor volledige afbeelding)

Update

2 oktober 2020

Stand van zaken

De afgelopen 2 weken en in de komende week worden er verkeertellingen (met telslangen) en parkeertellingen (met scanauto’s) uitgevoerd in de gemeente. Dit gebeurt om een actueel beeld te krijgen van de hoeveelheid verkeer op de wegen en de parkeerdruk in de gemeente. Daarnaast zorgen de tellingen ervoor dat de databestanden voor verkeer en parkeren weer actueel zijn. De tellingen worden periodiek bekeken en aangevuld. De metingen vinden plaats in de kernen van Hillegom, Lisse, Sassenheim, Voorhout en Warmond en worden komende week afgerond.

Parkeeronderzoek

Om een representatief beeld te krijgen, worden er op verschillende dagen en op verschillende tijdstippen metingen uitgevoerd. Hierdoor krijgen we inzicht in de parkeerdruk op een gemiddelde werkdag, werkdagnacht en weekenddag.

Verkeersonderzoek

In week 38 en 39 zijn de intensiteiten van het gemotoriseerd verkeer en van de (brom-)fietsers gemeten. De tellingen zijn met telslangen uitgevoerd. In de komende week worden de telslangen weggehaald en worden de resultaten verwerkt.

Representatief

Zijn de metingen representatief gezien het corona tijdperk en de afwijkende parkeervraag daardoor? Het onderzoek stond gepland voor het voorjaar van 2020. Om zo'n goed mogelijk beeld te krijgen op het gebied van parkeren en verkeer is het onderzoek door Corona uitgesteld naar het najaar van 2020.

Landelijk zien we een aantal trends. Wat betreft parkeerdruk in dorpen en steden zien we dat deze niet wezenlijk anders is dan voor de Corona-crisis (uiteraard zijn er altijd uitzonderingen, zoals bij treinstations, waar minder OV reizigers gebruik maken van de trein en derhalve ook de parkeerdruk op P+R-terreinen lager zal liggen).

Het aantal verkeersbewegingen is inmiddels weer richting het ‘normale’ niveau, alleen is het verkeer meer verdeeld over de dag en zijn er minder pieken in de spitsperiodes.

 

16 september 2020

De verkeers- en parkeertellingen worden uitgevoerd om inzicht te krijgen in het gebruik van de wegen en de parkeerbezetting in de gemeente. Voor het parkeeronderzoek gebruikt het verkeersbureau De Groot Volker een drietal scanauto’s om de geparkeerde auto’s te registreren. Om de verkeersintensiteiten te meten worden er telslangen gelegd op wegen en fietspaden.

Scanauto’s en privacy

Voor het parkeeronderzoek worden scanauto’s gebruikt (zie foto). De geregistreerde kentekens worden alleen gebruikt voor het maken van analyses voor het parkeeronderzoek en zijn niet te herleiden naar adressen of persoonsgegevens. Na afloop van het parkeeronderzoek worden alle kentekengegevens vernietigd.

Vragen?

Voor vragen kun je bellen met het Informatiecentrum van HLTsamen (14 0252).

Storingen melden

We stellen het op prijs wanneer je een kapotte slang of andere storingen meldt bij de gemeente. Dit kan ook via het Informatiecentrum. Buiten kantooruren kun je voor storingen contact opnemen met het verkeersbureau via 0343-415000. Je vindt dit telefoonnummer ook op de telkasten (zie foto).

 

Ga naar het begin