Uitvoering armoedebeleid goed op koers

8 februari

"De inspanningen beginnen zich uit te betalen"

Vrouw met portemonnee

De uitvoering van de beleidsnota ‘Investeren in de basis, Armoedebeleid Teylingen 2018-2021’ ligt op koers. Het grootste deel van de maatregelen om inwoners met een laag inkomen te ondersteunen, is uitgevoerd of er is een goede start mee gemaakt.

Wethouder Arno van Kempen is er trots op dat het beleid z’n vruchten afwerpt:

“De inspanningen beginnen zich uit te betalen. Er is inmiddels veel gedaan en we spelen ook in op de actuele ontwikkelingen. Zo hebben we onlangs gratis mondkapjes gestuurd naar inwoners met een uitkering of mensen die gebruikmaken van schuldregelingen. We zijn er echter nog niet. Het blijft belangrijk dat we aandacht geven aan Teylingse inwoners die moeite hebben om rond te komen. Eén van de dingen die we doen is deze mensen actief informeren over alle minimaregelingen.’’

Moet je ook rondkomen van een laag inkomen en ben je benieuwd wat de gemeente voor jou kan betekenen? Lees dan hier wat de mogelijkheden voor jou zijn.

Beter gebruik Stichting Leergeld

Sinds juli 2018 hebben ouders met een laag inkomen via Stichting Leergeld recht op schoolbenodigdheden en leermiddelen voor hun schoolgaande kinderen, zoals laptops. De bekendheid van deze regeling is gestegen en jaarlijks stijgen de aantallen. In 2020 heeft Stichting Leergeld ook gratis mondkapjes aan jongeren verstrekt.

Bijna verdubbeling aantal kinderen en volwassenen dat kan meedoen aan culturele activiteiten en sport 

Voor de invoering van het beleid, konden kinderen en volwassenen gebruik maakten van korting op culturele activiteiten en sport via de Sport en Cultuurregeling. Na de invoering van het beleid is de Sport en Cultuurregeling alleen voor volwassen toegankelijk geworden, en de bijdrage opgehoogd. Daarnaast heeft Teylingen zich aangesloten bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Dit heeft geresulteerd in een stijging van 140 kinderen en volwassenen in 2017 naar 268 kinderen en volwassenen in 2019. Van het jaar 2020 zijn de totale aantallen nog niet bekend. Er zal er een daling zijn ten opzichte van 2019 door de uitbraak van Corona. Hierdoor zijn vele sport- en cultuur activiteiten niet door gegaan en de zwembaden gesloten.

Een voorschot houdt vluchtelingen uit de schulden

Sommige vluchtelingen met een verblijfsvergunning moeten maandenlang wachten op toeslagen van de Belastingdienst. Zo kwamen ze snel in de schulden, waardoor ze een beroep moesten doen op de Voedselbank. Nu helpt de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD) deze inwoners door ze een voorschot te geven. Zodra de toeslagen zijn geregeld, betalen zij dit terug.

Ouders hoeven leerlingenvervoer niet meer voor te schieten

Voor ouders die recht hebben op de regeling leerlingenvervoer zijn er nu de ‘Voor elkaar pas’ en ‘Meedoen pas’. Hierdoor hoeven zij de reiskosten niet meer voor te schieten. Voorheen kwamen ouders door het voorschieten soms in de financiële problemen.

Er is meer hulp voor mensen met een taal- of digitale achterstand

In 2019 is de ‘Papierwinkel’ opgestart. Hier kunnen inwoners terecht voor hulp bij het lezen en begrijpen van brieven en het invullen van formulieren. Dit helpt mensen op tijd hun rekeningen te betalen of toeslagen aan te vragen waar ze recht op hebben.

Sinds 1 oktober 2020 een nieuwe regeling: de inkomenstoeslag

Voor inwoners vanaf 21 jaar die langer dan 12 maanden aangewezen zijn op een minimuminkomen, is de individuele inkomenstoeslag ingevoerd. De inkomenstoeslag vervangt het Persoonsondersteunend budget en de Inspanningspremie. Ook pensioengerechtigden kunnen aanspraak maken op deze nieuwe regeling. Bovendien is de inkomensgrens verhoogd van 110  naar 120%. Het betreft een bijdrage van 500 euro voor een alleenstaande en 800 euro voor een (echt)paar per jaar. Aanvragen kunnen worden ingediend bij de ISD Bollenstreek. De ISD beoordeelt de aanvragen vervolgens.

Ga naar het begin