Ga naar de inhoud

Tijdelijke uitbreiding voor onderwijs nieuwkomers in Rijnsburg

3 juni

Vijf samenwerkende gemeenten openen tijdelijk een extra locatie voor voortgezet onderwijs voor vluchtelingen

De gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Katwijk en Noordwijk betalen de huur van zes lokalen in de middelbare school Yuverta aan de Sandtlaan in Rijnsburg. Het gebouw wordt in rap tempo geschikt gemaakt zodat 60 tot 90 leerlingen tussen de 12 en 18 jaar, die tijdelijk in de regio wonen, na de zomervakantie hier les kunnen krijgen. Het komende schooljaar krijgen, naast de nieuwkomers, ook nog zo`n 150 middelbare scholieren les op deze school. Na dit schooljaar vertrekt Yuverta uit het gebouw. Wat er daarna met het gebouw gebeurt, is nu nog niet bekend.
 

Nederlandse taal leren

Voor alle kinderen is het belangrijk om naar school te kunnen. Ze ontmoeten leeftijdgenoten en ze leren de Nederlandse taal schrijven en spreken. Dit biedt hen de kans zo soepel mogelijk over te kunnen stappen naar een gewone middelbare school.
 

Pand in Lisse te klein

Het aantal nieuwe leerlingen groeit sterk, mede door de toestroom van Oekraïense vluchtelingen. Ook vanuit het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) komen kinderen binnen. Het huidige pand, gehuisvest in De Beekbrug in Lisse, is door de grote toestroom te klein geworden. Hier krijgen op dit moment 180 leerlingen les, afwisselend in de ochtend en de middag. Dit is een noodoplossing, omdat de school is ingericht voor maar 100 leerlingen. Er staan al 10 kinderen op de wachtlijst. Daarom heeft het schoolbestuur van de Stichting Fioretti Teylingen aan de vijf gemeenten gevraagd met spoed uitbreiding te regelen, zodat alle kinderen naar school kunnen.
 

Oplossing voor langere tijd

Met de ingebruikname van het Yuverta-gebouw in Rijnsburg is de nood voor het komende schooljaar weggenomen. De vijf gemeenten gaan in gesprek over uitbreiding voor langere tijd als blijkt dat dit nodig is. Na de zomer moet hier meer duidelijkheid over komen.

Ga naar het begin