Teylingen komt verenigingen en stichtingen financieel tegemoet

17 december

De gemeente zet een rijksbijdrage in om verenigingen en stichtingen financieel tegemoet te komen bij de controle op coronatoegangsbewijzen (CTB)

De Rijksoverheid heeft het geld specifiek hiervoor aan gemeenten beschikbaar gesteld. Verenigingen en stichtingen die in de periode van 22 september 2021 t/m 31 december 2021 hiervoor kosten hebben gemaakt die voor vergoeding in aanmerking komen, kunnen aanspraak doen op deze regeling.

Hoe werkt het?

Elke vereniging of stichting in Teylingen die kosten heeft gemaakt voor controle op het CTB, kan online een aanvraag indienen. De kosten moeten gemaakt zijn voor de toegangscontrole bij activiteiten die in de gemeente Teylingen hebben plaatsgevonden. We hebben een regeling opgesteld waarin de voorwaarden voor toekenning staan en de manier waarop de aanvraag online kan worden ingediend.

Je kan op grond van deze regeling maximaal € 4.000,- terugvragen voor gemaakte kosten voor controle op het CTB. In totaal kunnen de uit te keren bedragen nooit meer zijn dan de Rijksbijdrage die de gemeente ontvangt. De ingediende facturen moeten duidelijk in verband staan met het naleven van de tijdelijke regeling maatregelen COVID-19.

Je kan hierbij denken aan:

  • de inhuur van ondersteunend personeel voor de controle op CTB in de vorm van professionele beveiliging;
  • inzet van vrijwilligers;
  • aangeschafte scanapparatuur.

 

Aanvraagtermijn

De subsidie kan je tot en met 16 januari 2022 online aanvragen.

Je kan hier de voorwaarden lezen

Heb je vragen? Stuur dan een mail naar corona@hltsamen.nl.

Ga naar het begin