Ga naar de inhoud

Teylingen helpt inwoners die hardst getroffen worden door energiecrisis

19 oktober

‘Iedereen moet kunnen blijven sporten of muziek maken. Sociale contacten zijn nu extra belangrijk.’

De gemeente Teylingen wil inwoners met een laag inkomen die het hardst getroffen worden door een hoge energierekening helpen met een financiële tegemoetkoming en hulp bij energiebesparing. De gemeente werkt aan een energienoodfonds waar inwoners in acute financiële nood binnenkort een beroep op kunnen doen. Ook stelt de gemeente de energietoeslag van € 1.300 aan meer mensen beschikbaar. Deze extra maatregelen komen bovenop de financiële regelingen van het kabinet, die op dit moment uitgewerkt worden. Verder gaan deze week de coaches van de speciale Energiebespaardienst van Teylingen langs bij inwoners met een slecht geïsoleerde woning om te helpen met energie besparen. 

Wethouder Elsbeth Koek: ‘De energiecrisis en de problemen die het met zich meebrengt leven in de hele gemeente. Verschillende partners hebben al laten weten dat zij mee willen denken over hoe inwoners het beste geholpen kunnen worden. Dat is geweldig! Door de hoge energieprijzen, inflatie en de dure boodschappen kunnen nu ook gezinnen met een middeninkomen financieel in de problemen komen. We hebben deze groep nog niet goed in het vizier. Zij vallen immers buiten alle minimaregelingen zoals bijstand. Het gaat om zo'n 10% van onze inwoners, dat is heel veel. Niemand mag zijn huis worden uitgezet om een niet betaalde rekening.’
 

Energietoeslag voor meer mensen

Nieuw is dat de energietoeslag van € 1.300 er nu ook is voor inkomens tot 130% in plaats van 120% van het sociaal minimum. Ook kunnen mensen met een formele schuldregeling deze toeslag nu krijgen. Inwoners kunnen voor de energietoeslag terecht bij de ISD Bollenstreek. Er zijn daarnaast bestaande financiële regelingen zoals de bijzondere bijstand en de individuele inkomenstoeslag voor mensen met een minimum inkomen. Maar ook inwoners met een middeninkomen kunnen naar de ISD voor advies en hulp op maat. Voor hen is er bijvoorbeeld het Startpunt Geldzaken als zij moeite hebben om hun geldzaken op orde te krijgen. Informatie over alle regelingen vindt u op www.isdbollenstreek.nl, telefoon 0800 95 67 000 of info@isdbollenstreek.nl.
 

Gemeenschap overeind houden

De gemeente vindt het heel belangrijk dat inwoners in financiële nood mee blijven doen aan de samenleving en niet geïsoleerd raken. Wethouder Reny Wietsma: ‘Ze moeten kunnen blijven sporten of muziek maken.’ Daarom heeft de gemeente extra aandacht voor de vele verenigingen en maatschappelijke organisaties van Teylingen. ‘Zij zijn het cement van onze samenleving. Als zij omvallen verdwijnen ook de sociale netwerken van de individuele inwoners en die zijn nu juist zo belangrijk. Andersom kunnen deze organisaties een vangnet zijn voor inwoners en een rol spelen in het signaleren van problemen. We zijn heel blij met de initiatieven die zij al op touw zetten.’
 

Energiebespaardienst

De komende weken komen de energiebespaarcoaches van de Energiebespaardienst aan huis bij inwoners met een slecht geïsoleerde woning. Zij geven adviezen op maat en nemen radiatorfolie, ledlampen, tochtstrips en een waardebon mee voor de bewoners. De bewoners krijgen hierover een brief. Wie geen brief heeft gekregen en toch in aanmerking denkt te komen, kan contact opnemen met de gemeente, tel. 14 0252 of gemeente@teylingen.nl. Ook kunnen inwoners voor advies over energiebesparing terecht bij het Duurzaam Bouwloket of bij de energiecoaches.
 

Mkb en maatschappelijke organisaties

Het kabinet is bezig met regelingen voor het mkb en maatschappelijke organisaties. De gemeente is hiervan afhankelijk, maar maakt zich ook zorgen over deze groep. 'We willen een vinger aan de pols houden en weten wat er speelt, zodat we actie kunnen nemen als dat nodig is,’ aldus wethouder Koek. De gemeente roept verenigingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven op  om zich te melden als zij in de problemen dreigen te komen door de hoge energieprijzen. Melden kan via het centrale telefoonnummer van de gemeente 14 0252 (geen kengetal nodig) of via gemeente@teylingen.nl.

Ga naar het begin