Ga naar de inhoud

Stek, politie en Teylingen starten buurtbemiddeling

18 mei

Burgemeester Carla Breuer: ''De inzet van buurtbemiddeling is een bewezen goed instrument''

 Focus Stek, politie en Lisse starten buurtbemiddeling

Woningstichting Stek, de politie en de gemeente Teylingen gaan de komende twee jaar samenwerken met bureau Bemiddeling Bollenstreek om de woonoverlast in buurten nog verder te verminderen met behulp van buurtbemiddeling. De partijen willen vooral ruzies voorkomen en zo vroeg mogelijk helpen oplossen. Dit bevordert een meer leefbare woonomgeving, sterkere gemeenschapszin en een grotere zelfredzaamheid van onze inwoners.

Succesvol

Het streven is om ten minste 70 procent van de behandelde problemen met een positief resultaat at te ronden. Buurtbemiddeling wordt niet ingezet bij relatieproblemen, psychische problemen of verslavingsproblematiek. Dan zijn andere instanties aan zet. 

In gesprek

Burgemeester Carla Breuer is een voorstander van de buurtbemiddeling. “Je wilt graag voorkomen dat conflicten hoog oplopen en dat een conflict leidt tot BOA of politie-inzet en soms zelfs gerechtelijke procedures. De inzet van buurtbemiddeling is een bewezen goed instrument om buurtgenoten weer met elkaar om de tafel te krijgen en samen naar oplossingen te zoeken.”

Belangrijk

Ook manager Wonen Jolanda de Vries van Stek ziet veel positieve kanten. “In de prestatieafspraken van HLT is afgesproken dat we buurtbemiddeling gaan inzetten. Nu Teylingen ook start met de pilot kunnen we in alle gemeenten binnen HLT ervaring opdoen. En dat is belangrijk want burenruzies kunnen een negatief effect hebben op de hele straat of buurt. In Hillegom zien we al dat deze aanpak werkt. Een mooie ontwikkeling, dat we Buurtbemiddeling nu ook in Teylingen kunnen inzetten.”

Veel effectiever

Teamchef Henk Woppenkamp van de politie is blij dat ruzies nu op deze manier worden opgepakt. “Onze wijkagenten worden nu vaak bij deze ruzies betrokken. Dat trekt een zware wissel op onze capaciteit terwijl het strikt genomen geen politietaken zijn. Inschakelen van een buurtbemiddeling is ook vaak veel effectiever.”
 

Ga naar het begin