Ga naar de inhoud

Plan voor huurappartementen bij station Voorhout

21 juni

De gemeente Teylingen werkt samen met Stek aan een plan voor de bouw van sociale en middeldure huurappartementen bij het station in Voorhout

Deze plek is nu nog deels openbaar groen en deels in gebruik als parkeerterrein. De woningen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de grote vraag naar deze woningtypen in Teylingen. De gemeente onderzoekt ook of er een nieuwe bibliotheek kan worden ingepast op deze plek of een andere plek in het centrum van Voorhout.
 

Zorgvuldige aanpak

Op 20 juni zijn de eerste onderzoeksresultaten aan de gemeenteraad gepresenteerd over welk type  bebouwing er mogelijk is. Het plan is nog echt in de beginfase. Omdat de plek centraal en in bebouwde omgeving ligt is het belangrijk dat het plan zorgvuldig wordt aangepakt en er een aantrekkelijk openbaar gebied blijft bestaan. Ook is er extra aandacht voor geluid omdat de appartementen dichtbij het spoor zullen liggen.
 

Informatiebijeenkomst

De komende tijd werkt de gemeente het plan verder uit en wordt er extra onderzoek gedaan. In de tweede helft van dit jaar organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor inwoners en andere belangstellenden. De gemeente gaat hiernaast in gesprek met verschillende organisaties met de vraag om mee te denken over het plan.
 

Duurzaam wonen in moderne dorpen

Gemeente Teylingen gaat voor een schone, veilige, groene en duurzame leefomgeving. Met de woningen sluit de gemeente aan op wat inwoners willen. Zo ontstaat er een betere doorstroming en blijven er verschillende typen woningen bestaan. Zodat het prettig wonen is voor iedereen: voor ouderen en jongeren, voor ondernemers en kwetsbaren, voor gezinnen, alleenstaanden en spoedzoekers. Als moderne dorpen juicht de gemeente vernieuwing en zoveel mogelijk duurzaam bouwen toe. Dit betekent een zoektocht naar vernieuwende manieren van wonen, tijdelijke bouw of modulaire bouw voor verschillende doelgroepen. Waar mogelijk past de gemeente in overleg met Stek bij de toewijzing van woningen lokaal maatwerk toe.

Ga naar het begin