Ga naar de inhoud

Per 1 januari geldt de Omgevingswet

1 november

Wat betekent de Omgevingswet voor jou?

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Deze nieuwe wet brengt de bestaande wetten en regels voor de leefomgeving samen in één wet. Het gaat om wetten en regels voor onder meer bouwen, wegen, milieu, bodem, natuur, geluid en water. Dat is een hele verandering. De invoering van deze wet heeft gevolgen voor inwoners, ondernemers, gemeenten, provincies en waterschappen. De nieuwe wet raakt iedereen.

Regels van gemeenten, provincies en waterschappen staan straks op één digitale plek

Initiatiefnemers kunnen zo snel zien of een vergunning nodig is of alleen een melding. Zij hoeven nog maar één vergunning aan te vragen. Zo kan de gemeente meer procedures simpeler en sneller afhandelen

Wethouder Marlies Volten over de invoering van de nieuwe wet: “De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de huidige regels. Deze nieuwe manier van werken bij het aanvragen van een vergunning zal voor iedereen even wennen zijn. We gaan graag samen met de inwoners en ondernemers aan de slag met de Omgevingswet.”

Meer informatie

Kijk voor meer informatie de video over de Omgevingswet. Meer informatie is te vinden op de pagina Omgevingswet.

Ga naar het begin