Ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

5 maart

Ter inzage tot en met 29 maart 2021

Tot en met 29 maart 2021 kun je reageren op de Ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB-1) en het daarvoor opgestelde Milieueffectrapport (MER). Op het platform van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vind je alle documenten die daar bij horen.

Ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

De minister van Infrastructuur en Waterstaat wil het Luchthavenverkeerbesluit voor Schiphol wijzigen om daarin het Nieuw Normen en Handhavingsstelsel voor Schiphol juridisch vast te leggen, inclusief het maximumaantal vliegbewegingen van 500.000 per jaar en 29.000 in de nacht.

Het Nieuw Normen en Handhavingsstelsel voor Schiphol:

  • Dwingt Schiphol om zoveel mogelijk de start- en landingsbanen in te zetten die de minste hinder veroorzaken.
  • Legt de aangescherpte 4e baanregel vast.

                      

Milieueffectrapport

In het Milieueffectrapport staan beschreven:

  • De milieueffecten van het gebruik van de start- en landingsbanen volgens het nieuwe stelsel.
  • De ontwikkeling van de luchtvaart op de luchthaven Schiphol naar 500.000 vliegbewegingen die hierdoor mogelijk is.


Dit maakt duidelijk wat de milieueffecten zijn die we kunnen verwachten van aanpassing van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol aan het nieuwe stelsel

 

Informatiebijeenkomsten

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert vier online bijeenkomsten waar je terecht kunt met vragen over de ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeerbesluit, het milieueffectrapport en de bijbehorende onderzoeken. Bij deze online informatiebijeenkomsten zijn deskundigen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aanwezig om vragen te beantwoorden.

De bijeenkomsten vinden plaats op:

  • dinsdag 9 maart 2021, van 15.00 uur tot 17.30 uur;
  • dinsdag 9 maart 2021, van 19.00 uur tot 21.30 uur;
  • donderdag 11 maart 2021, van 15.00 uur tot 17.30 uur;
  • donderdag 11 maart 2021, van 19.00 uur tot 21.30 uur.

 

Je kunt je aanmelden voor de bijeenkomsten op www.luchtvaartindetoekomst.nl

 

Zienswijzeprocedure

Meer informatie over de procedure om te reageren, vind je op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Ga naar het begin