Online college en meedenksessies energietransitie

31 maart

Meld je aan voor het online college en meedenksessies

De gemeente Teylingen gaat in april en mei verder in gesprek met inwoners over de energietransitie. De gemeente wil haar bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen. Dat betekent dat huizen en gebouwen in 2050 niet meer met aardgas verwarmd worden en dat al in 2030 een flink deel van de elektriciteit die Teylingen verbruikt, duurzaam opgewekt wordt met zonnepanelen en windmolens.

Ook gaan we voortvarend aan de slag met energiebesparing en isolatie van huizen en gebouwen. Het gesprek tussen inwoners en de gemeente gaat vooral over hoe en onder welke voorwaarden we samen kunnen werken aan de energietransitie.  

De afgelopen tijd is geanalyseerd wat er technisch, ruimtelijk en economisch mogelijk is. Maar ook is het belangrijk dat de maatschappelijke belangen en wensen meegenomen worden. Wij willen daarom een open en eerlijk gesprek voeren met onze inwoners. 

Gesprekken

In de gesprekken staat niet meer ter discussie óf de gemeente een bijdrage levert aan de klimaatdoelstellingen, maar wel hóe. Welke spelregels gelden, hoe kunnen inwoners ondersteund worden bij het duurzaam maken van hun huis, wat vinden zij belangrijk? Iedereen heeft een rol in deze energietransitie: bedrijven, organisaties, de rijksoverheid en ook de gemeente en haar inwoners. Samen moeten wij ervoor zorgen dat de aarde ook voor de kinderen en kleinkinderen leefbaar blijft. Wethouder Heleen Hooij: "Samen met onze inwoners en ondernemers willen we onze leefomgeving verduurzamen. Het besparen op energie staat voor de gemeente op nummer 1. Want wat je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken."

Online energiecollege en meedenksessies

Samen met de gemeenten Lisse en Hillegom organiseert Teylingen een online energiecollege. Dit vindt plaats op:

 • 6 april om 20.00 uur


Experts praten inwoners bij over de effecten van de energietransitie, over wat er kan en mag en welke technieken er op dit moment beschikbaar zijn. Zij geven antwoorden op vragen als:

 • Hoeveel geluid komt er nu eigenlijk van een windmolen?
 • Wanneer heb ik een warmtepomp nodig?
 • Komt er een warmtenet in mijn wijk en wanneer?
 • Wat kunnen we met waterstof?
 • Hoe zit het met de kosten? 


Daarnaast organiseren we 2 online meedenksessies voor Teylingen. In kleine groepjes gaan inwoners de diepte in.

 • 15 april 20.00 uur
  We behandelen de warmtetransitie: hoe verwarmen we onze huizen als aardgas straks niet meer beschikbaar is.
 • 18 mei 20.00 uur
  We gaan in gesprek over energiebesparing en de opwek van duurzame energie (wind- en zonne-energie).


Meld je hier aan voor het college en de meedenksessies

Uitkomsten gesprekken

We verwerken de uitkomsten van de gesprekken in:

 •  de Lokale Energiestrategie (LES): Hierin staat hoeveel duurzame elektriciteit de gemeente wil opwekken, hoe we dat voor elkaar wilen krijgen en welke spelregels hierbij gelden.
 • de Transitievisie Warmte (TVW): Hierin brengen we in kaart hoe huizen in Lisse zonder aardgas verwarmd kunnen worden, wat de gemeente wil bereiken in 2030 en hoe. 


De LES en TVW worden eind 2021 vastgesteld. 

Lees meer op onze pagina over de energietransitie

Ga naar het begin