Online avond voor budgethouders PGB jeugd

21 september

Doe mee aan de online bijeenkomst over budgethouderschap van PGB Jeugd.

pgb

Op maandag 5 oktober vindt een online informatieavond plaats voor budgethouders van PGB Jeugd. Dit zijn ouders of verzorgers die vanuit jeugdhulp een budget ontvangen (betaald door de gemeente) om zorg voor hun kind in te kopen. 

Tijdens de avond krijg je volop ruimte voor vragen en interactiviteit. De landelijke vereniging van mensen met een PGB, Per Saldo, verzorgt de avond.

Aanmelden

Meld je voor 2 oktober aan via beleidsondersteuningsociaaldomein@hltsamen.nl. Op de avond zelf ontvang je een link waarmee je de informatiebijeenkomst online kunt volgen. Vermeld bij je aanmelding graag het volgende:

  • Of je een budget vanuit de Jeugdwet of Wet langdurige zorg (Wlz) beheert
  • Op welke vragen je graag antwoord wilt
  • Wanneer je 1 deel van de avond volgt (Jeugdwet of Wlz) horen wij dit ook graag van te voren
     

Programma

19:30 uur    Digitale inloop. Log op tijd in en check of alles het doet
20:00 uur    Presentatie PGB Jeugdwet
20:30 uur    Ruimte voor vragen
20:40 uur    Pauze
20:50 uur    Presentatie PGB Jeugd Wlz
21:00 uur    Ruimte voor vragen
21:25 uur    Tips voor nieuw beleid gemeente
21:30 uur    Digitale inloop voor individuele vragen
22:00 uur    Einde online bijeenkomst    

Meer weten?

Kijk voor meer info op pgb.nl 

Ga naar het begin