Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte

1 juni

Tussen 4 juni en 5 juli wordt in een klein deel van Teylingen onderzoek gedaan in de ondergrond voor aardwarmte

Gebied onderzoek

Bewoners en eventuele bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een brief.

Kijk op de website scanaardwarmte.nl voor meer informatie.

Het onderzoek maakt onderdeel uit van een landelijk onderzoek om de Nederlandse ondergrond in beeld te brengen. Doel van het onderzoek is om nauwkeuriger in te kunnen schatten waar aardwarmte als duurzame energiebron wellicht haalbaar is. Het onderzoek is een verkenning, er wordt nog geen aardwarmte gewonnen.

Mogelijk wil Teylingen in de toekomst wel aardwarmte gebruiken om aardgasvrij te kunnen wonen. Hierover stellen we op dit moment een visie op, de Transitievisie Warmte. De raad beslist hierover in het najaar.

Wat is seismisch onderzoek?

Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen.


Onderzoek aardwarmte

Nederland heeft een opgave op het gebied van duurzaamheid, aardwarmte biedt kansen om een deel van onze warmtevraag duurzaam in te richten. Bij aardwarmte wordt gebruik gemaakt van warm water wat in diepere grondlagen zit (vaak op een diepte van 1,5 tot 4 km). Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het water is. Dit water wordt opgepompt en gebruikt om onder andere woningen en kantoren mee te verwarmen. De CO2 uitstoot is bij aardwarmte 80% lager dan bij aardgas. Daarnaast is het een energiebron die je steeds opnieuw kunt benutten.

Aardwarmte kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame energievoorziening in Nederland. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiert dit onderzoek met de naam Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN). SCAN wordt uitgevoerd door TNO en EBN (Energie Beheer Nederland).

Wil je meer weten over de werkzaamheden?

Kijk op scanaardwarmte.nl voor meer informatie over SCAN. Op deze website vind je onder ‘Waar doen we onderzoek’ ook de locaties van het seismisch onderzoek terug en lees je de laatste updates over de werkzaamheden.
 

Ga naar het begin