Ga naar de inhoud

Ondersteuning van energiekosten

2 februari

€150.000,- beschikbaar om inwoners met een laag inkomen te helpen bij hun energiekosten

De gemeenteraad van Teylingen heeft in zijn vergadering van 1 februari besloten om dit jaar €150.000,- beschikbaar te stellen om inwoners met een laag inkomen te ondersteunen in de energiekosten. Het gaat om een tegemoetkoming voor inwoners die geen aanspraak kunnen maken op de energietoeslag 2023. De hoogte zal op een later moment worden vastgesteld. Het is nog niet bekend wanneer deze tegemoetkoming aangevraagd kan worden.

Wethouder Elsbeth Koek zegt: ''Als gemeente doen we ons best om, naast verenigingen, horeca en winkeliers, ook onze inwoners een steuntje in de rug te bieden in deze lastige tijden. Ik ben dan ook blij dat de raad heeft besloten om dit bedrag beschikbaar te stellen.''

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze regeling werken we uit. Ook zijn we in overleg met ISD Bollenstreek om te kijken hoe de uitvoering van de energieregeling vorm kan krijgen. Zodra dit allemaal duidelijk is en de toeslag aangevraagd kan worden, informeren wij en ISD Bollenstreek hierover.

Ga naar het begin