Nieuwe Kunst- en Cultuurnota vastgesteld

23 december

Verschillende sectoren leveren actieve bijdrage

Ons college van burgemeester en wethouders heeft het nieuwe kunst- en cultuurbeleid vastgesteld. In de nieuwe nota gaat de gemeente uit van een bredere maatschappelijke bijdrage van kunst en cultuur. Immers, cultuur raakt alles!

Kunst en cultuur zijn van grote maatschappelijke waarde

Kunst en cultuur vervullen een onmisbare rol bij het creëren van een aangenaam leefklimaat in onze samenleving. Ze geven plezier en dragen bij aan gezondheid en welzijn. In de nota ligt het accent op de vraag, welke bijdrage kunst en cultuur kunnen leveren aan de maatschappelijke opgaven waar wij met elkaar voor staan.

Wethouder Arno van Kempen is heel tevreden over de nota. ‘Door kunst en cultuur te verbinden met de verschillende (beleids)thema’s binnen de gemeente leveren zij een belangrijke bijdrage aan deze opgaven. Denk aan eenzaamheid, armoede, zelfontplooiing en vitaliteit. Cultuur deel je met andere mensen. Daardoor voelen we ons verbonden met elkaar. Juist in deze tijd is dat belangrijker dan ooit.’

Kunst en cultuur leeft in Teylingen

Onze gemeente heeft een actieve kunst- en cultuursector. Er is een rijk cultureel verenigingsleven. Daarnaast zijn er theaters, festivals, galerieën, cultuureducatie voor jong en oud, podiumkunsten in allerlei vormen en ga zo maar door. Kunst en cultuur nemen een heel belangrijke plek in de Teylingse samenleving in.

Verschillende sectoren hebben actief bijgedragen aan de nota

Culturele smaakmakers, cultureel ondernemers en zorg- en welzijnspartners hebben een waardevolle bijdrage geleverd. Zij wezen ons op moderne kunstvormen als vloggen en bloggen en op het belang van het betrekken van kinderen en jongeren bij kunst en cultuur. Wat op advies van de zorgsector aandacht krijgt in de nota is ‘kunst op recept’ voor mensen met psychosomatische klachten. En op initiatief van de culturele sector is in het uitvoeringsplan opgenomen dat we aan de slag gaan met een overkoepelend kunstplatform en dat we gaan werken met cultureel arrangeurs met een aanjagersrol.

24 februari komt het stuk in de raad

Onze gemeenteraad behandelt het voorstel van het college, via de commissie Welzijn, op 24 februari.

 

Ga naar het begin