Mobiliteit in Holland Rijnland

7 mei

De Regionale Strategie Mobiliteit van Holland Rijnland

Logo Holland Rijnland

Hoe mensen en goederen zich bewegen van, door en naar de Duin- en Bollenstreek en wat is de verwachting voor de toekomst, is door samenwerkingsorgaan Holland Rijnland opgeschreven in een Regionale Strategie Mobiliteit (RSM). Die RSM wordt de komende weken in de lokale gemeenteraden behandeld en van commentaar voorzien, voordat het document wordt vastgesteld in regioverband. De RSM brengt de knelpunten en keuzes in kaart waarvoor onze regio staat als we ook in de toekomst een leefbare regio willen zijn.

Samen sterk in gesprek met Rijk, Provincie en andere regio’s

Met de RSM positioneert Holland Rijnland zich stevig in gesprekken met het Rijk, de Provincie en de omliggende metropoolregio’s Amsterdam en Den Haag/Rotterdam. De zee en de duinen, het bollengebied, de plassen en trekvaarten en de verschillende mooie historische dorpen maken Holland Rijnland als regio aantrekkelijk om in te wonen en te werken. En ook om tot rust te komen in het weekend of in de vakantie. Het is dan ook belangrijk om een goed functionerend mobiliteitssysteem te hebben, waarin voor de Duin- en Bollenstreek leefbaarheid een hoge prioriteit heeft.

Belangrijke thema’s voor de Duin- en Bollenstreek 

De RSM zet de koers uit om de komende jaren antwoord te geven op de vragen welke mobiliteit past bij de verwachte ontwikkelingen in de regio op het gebied van wonen, werken, economie, toerisme en landschap. Specifiek voor de Duin- en Bollenstreek zijn deze thema’s van belang:

  • Leefbaarheid en verkeersveiligheid
  • Betere fiets-, OV- en , autoverbindingen
  • Ontbrekende schakels in de netwerken oplossen
  • Verminderen van doorstromingsproblemen, vooral in de dorpen

Op lokaal niveau werken Hillegom, Lisse en Teylingen aan gemeentelijke mobiliteitsplannen.

Besluitvorming

De RSM is een strategisch document. Alle gemeentebesturen van Holland Rijnland bespreken de RSM de komende maand in hun vergaderingen en kunnen dan wijzigingen of aanvullingen toevoegen. Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland stelt de RSM voor de zomer van 2021 vast. Na de zomer komt een uitwerking in concretere oplossingen. Hiervoor worden diverse stakeholders uit de regio geraadpleegd.

Holland Rijnland

De organisatie Holland Rijnland stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen dertien gemeenten in de gelijknamige regio. De samenwerkende gemeenten zijn Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. In de regionale agenda staan de producten en diensten die de organisatie Holland Rijnland – in opdracht van de samenwerkende gemeenten – in de periode 2019-2023 wil leveren. Colleges en raadsleden zijn betrokken bij de totstandkoming en de uitvoering van de nieuwe regionale agenda.

Ga naar het begin