Koninklijke Onderscheiding voor Rob Meijer

21 juni

Burgemeester Carla Breuer reikte op zaterdag 19 juni een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer O.E. (Rob) Meijer (72) uit Sassenheim

Onderscheiding

De uitreiking vindt plaats bij Sportkantine TOP/Litta in Sassenheim tijdens de receptie ter ere van zijn afscheid als voorzitter van het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond. De heer Meijer wordt gedecoreerd als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
 

Verenigingsvoorzitter

De heer Rob Meijer werd in 1970 op jonge leeftijd al voorzitter van Korfbalvereniging TOP in Sassenheim, hij was destijds pas 21 jaar. De heer Meijer is, in een aantal termijnen, meer dan 20 jaar voorzitter geweest van TOP (1970 – 1980; 2001 – 2011). TOP werd in 2011 landskampioen, en als nieuwe voorzitter van het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond mocht de heer Meijer de beker toen aan ‘zijn’ club overhandigen. In de jaren ’80 van de vorige eeuw was Rob Meijer niet alleen speler bij korfbalvereniging Weidevogels in Bleijswijk, maar van 1982 tot en met 1987 was hij ook voorzitter van de club.
 

Afdelingsvoorzitter

In de periode 1988 – 1998 was de heer Meijer voorzitter van de afdeling Rijndelfland van het Korfbalverbond. Hij hanteerde een (pro)actieve houding met betrekking tot het denken en handelen op het niveau van visie en strategie. Samen met de voorzitters van de andere afdelingen heeft hij een rol gespeeld bij de voorbereidingen van de herstructurering van het korfbalverbond in 1999. Daarnaast was hij ook zeer betrokken bij beleidsvoorstellen als competitie, opleidingen en alle andere ontwikkelingen met betrekking tot de korfbalsport.
 

Stichting 2003

In 2003 vond het wereldkampioenschap korfbal plaats in Nederland, en in dat zelfde jaar bestond het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond 100 jaar. De heer Meijer werd voorzitter van de stichting die werd opgericht om de organisatie van beide evenementen te coördineren, Stichting 2003. De bijbehorende taken, die zowel op nationaal als internationaal, moesten worden uitgevoerd, werden door hem met meer dan volledig enthousiasme uitgevoerd.
 

Voorzitter bondsbestuur

In 2011 werd de heer Meijer voorzitter van het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond. Voorzitterstaken, waaronder het denken en handelen op niveau van visie en strategie, het opdragen van beleidsvorming aan de directie, toezichthouden op de uitvoering van het vastgestelde beleid (onder andere aan de hand van door de directie overlegde (financiële) kwartaalrapportages, (financieel) jaarverslag, managementverslagen, directieverslagen) werden op een passende wijze door hem uitgevoerd. Bovendien heeft hij op internationaal terrein regelmatig contact gehad met zowel andere nationale korfbalbonden als ook de internationale federatie.

Ga naar het begin