Ga naar de inhoud

Inwoners denken mee over de Lokale Energietransitie

2 juli

Zo’n 44 inwoners deden op 18 mei mee aan een meedenksessie over de energietransitie in Teylingen

Energietransitie

Zij lieten weten welke kansen zij zien, wat zij daarbij belangrijk vinden en wat hun zorgen zijn. Want vóór 2050 gaat Nederland over op duurzame energie, zodat de aarde ook voor onze kinderen en kleinkinderen leefbaar blijft. Dat staat in het Klimaatakkoord. Iedereen heeft hierin een rol: inwoners, bedrijven, organisaties en de overheid. Ook de gemeente Teylingen neemt haar verantwoordelijkheid. Daarbij wil zij samen met inwoners keuzes maken die passen voor Teylingen en die haalbaar en betaalbaar zijn.

Urgentie

De meeste inwoners die aanwezig waren bij de meedenksessie maken zich zorgen over de urgentie van de energietransitie. Zij zijn bezorgd dat het niet snel genoeg gaat. Volgens hen moeten er knopen doorgehakt worden en kunnen we het ons niet meer veroorloven lang te discussiëren.   

Besparen en zelf opwekken

Een groot deel van de aanwezige inwoners is al bezig met energiebesparing. Zij zien dat als een logische eerste stap. Aanwezigen benadrukten dat vooral bewustwording belangrijk is. Inzicht in het eigen energieverbruik helpt veel inwoners bij het maken van bewuste keuzes op het gebied van besparing. Er zijn wel zorgen over de kosten van energiebesparen en kleinschalige opwekmogelijkheden. Met name voor inwoners met een kleinere beurs willen de aanwezige inwoners graag ondersteuning zien van de gemeente.

Grootschalige opwek

Veel aanwezigen zijn het eens met de insteek van de gemeente om eerst te werken aan zo veel mogelijk zon op dak. De inwoners die meepraatten tijdens de meedenksessie vinden dat grootschalige elektriciteitsopwekking met zonnevelden of windturbines echt als laatst aan de beurt is.

Aanwezige inwoners hebben geen duidelijke voorkeur voor zonnevelden of windturbines. En ook over waar die windmolens of zonnevelden dan zouden kunnen komen is geen duidelijke voorkeur. Suggesties die gedaan worden zijn met name locaties langs infrastructuur, zoals de A44.

Plannen van de gemeente

Komende winter neemt de gemeenteraad een beslissing over de Lokale Energiestrategie. Deze strategie geeft ons een goed beeld hoe groot de opgave is om energieneutraal te worden en hoe we er nu als gemeente voor staan. Maar ook welke doelen we onszelf stellen en wat er moet gebeuren om deze doelen te bereiken.

Wethouder Heleen Hooij: ‘De energietransitie is een grote verandering. En we zullen allemaal een steentje moeten bijdragen om samen de omslag naar een duurzaam energiesysteem te kunnen maken. Daarom blijft de gemeente in gesprek met inwoners over dit belangrijke onderwerp.’

Kijk voor het verslag van de bijeenkomst en meer informatie op de pagina over de energietransitie. Op deze pagina kan je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Ga naar het begin