Inwoners denken mee over aardgasvrij wonen

27 mei

Zo’n 60 inwoners deden op 15 april en 6 mei mee aan een meedenksessie over aardgasvrij wonen

sokken op verwarming

Zij lieten weten welke kansen zij zien, wat zij daarbij belangrijk vinden en wat hun zorgen zijn. Veel van de deelnemers zijn al bezig met isolatie en zonnepanelen op hun dak. Zij hebben behoefte aan betrouwbare informatie omdat het aanbod van commerciële partijen overweldigend is. Ook willen zij duidelijkheid over de plannen van de gemeente zodat zij weten hoe zij hun huis klaar moeten maken om van het aardgas af te gaan.
    
Vóór 2050 gaat Nederland over op duurzame energie, zodat de aarde ook voor onze kinderen en kleinkinderen leefbaar blijft. Dat staat in het Klimaatakkoord. Iedereen heeft hierin een rol: inwoners, bedrijven, organisaties en de overheid. Ook de gemeente neemt haar verantwoordelijkheid. Daarbij wil zij samen met inwoners keuzes maken die passen voor Teylingen en die haalbaar en betaalbaar zijn. 

Betaalbaarheid staat bovenaan

Tijdens de bijeenkomst lieten inwoners weten dat betaalbaarheid bovenaan staat. De kosten hangen af van het type woning, maar ook van de alternatieven die er beschikbaar komen voor een wijk. Die duidelijkheid kan de gemeente nog niet geven omdat er eerst nog meer onderzoek gedaan moet worden naar de mogelijkheden. Inwoners hebben wel behoefte aan duidelijkheid hierover. Ook willen ze duidelijkheid over de subsidies en vinden ze dat er rekening gehouden moet worden met mensen met een smalle beurs. 

Loop niet op de troepen vooruit

Aan de ene kant vinden deelnemers het klimaat heel belangrijk en is tempo gewenst. Tegelijkertijd vragen zij de gemeente om niet te hard te gaan en de tijd te nemen om tot goede beslissingen te komen, zodat Teylingen straks betrouwbare warmtesystemen krijgt. Van belang vinden zij ook dat de gemeente inwoners goed informeert en betrekt bij de transitie. 

Samenwerking en inspiratie

De deelnemers zien veel voordelen in samenwerking tussen inwoners om betere deals te krijgen voor bijvoorbeeld isolatie en zonnepanelen. Ook vinden zij dat de mensen die al veel aan hun huizen hebben gedaan de andere inwoners zouden kunnen inspireren. 

Plannen van de gemeente

In november neemt de gemeenteraad een beslissing over de Transitievisie Warmte. Hierin staat welke stappen de gemeente wil nemen ter voorbereiding op een aardgasvrije gemeente in 2050. Daarna komt er een uitvoeringsprogramma. We staan aan het begin van een grote verandering en er moet nog veel onderzoek gedaan worden naar de alternatieven voor aardgas. De gemeente blijft in gesprek met inwoners over dit belangrijke onderwerp.


Meer informatie vind je op onze pagina over energietransitie. Je kan je hier ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Ga naar het begin