Voorkomen COVID-19 besmettingen op de werkvloer

28 april

Webinar voor bedrijven op 3 mei

De GGD Hollands Midden en de 5 Bollenstreekgemeenten (Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Katwijk) organiseren een digitale bijeenkomst om bedrijven in de bollenstreekregio extra te informeren. Het doel van deze samenwerking tussen GGD Hollands Midden en gemeenten is om de bedrijven op korte termijn op de hoogte te brengen en te adviseren over de huidige maatregelen om de verspreiding van corona op de werkvloer te voorkomen. Zo kunnen bedrijven een zo veilig mogelijke werkomgeving waarborgen. Belangrijk, zeker nu het bloembollen- en sierteeltseizoen in volle gang is.

Digitale informatieavond

Tijdens de digitale informatieavond gaat de GGD dieper in op hoe je verspreiding van COVID-19 op de werkvloer kan voorkomen en wat te doen bij besmettingen. Sinds het begin van de coronacrisis behoren arbeidsmigranten tot een van de risicogroepen. Omdat er een relatief hoog risico is op verspreiding op de werkvloer, maar ook in de thuissituatie en in het vervoer. Daarom is er specifiek focus op deze groep. Verder komt het huidige testbeleid aanbod, waarbij ook aandacht is voor de verschillende type testen die momenteel beschikbaar zijn en wordt er kort ingegaan op de stand van zaken rondom de vaccinatiestrategie. Na de presentatie heb je tijd om vragen te stellen.

De gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Katwijk nodigen bedrijven uit voor een webinar via Zoom op maandag 3 mei van 19.00 tot 20.00 uur.

Programma

19.00 – 19.10 uur                    Opening, introductie GGD

19.10 – 19.40 uur                    Presentatie GGD

19.40 – 19.55 uur                    Mogelijkheid tot het stellen van vragen

19.55 – 20.00 uur                    Afsluiting

We nemen de bijeenkomst op zodat je deze kunt terugkijken als je 3 mei niet aanwezig kunt zijn.

Aanmelden

Heb je interesse om dit webinar bij te wonen? Mail dan naar projectondersteuningS&P@HLTsamen.nl. Je ontvangt dan een ontvangstbevestiging en een link voor het webinar waarmee je kunt deelnemen.

Wij zien graag je aanmelding tegemoet!

Ga naar het begin