Gemeenteraad stemt in met Regionale Energiestrategie (RES)

4 juni

Ook werd er een amendement van VVD, Trilokaal en D66 aangenomen

RES

Op donderdag 3 juni stemde de raad van Teylingen in met de RES (Regionale Energiestrategie) en het amendement daarop van VVD, Trilokaal en D66. 

Wethouder Heleen Hooij is heel blij met deze uitslag: ‘Dit betekent dat we in ieder geval verder kunnen gaan met onderzoeken hoe Teylingen kan bijdragen aan de energietransitie en de regionale en nationale afspraken hierover. Zo kunnen we over 5 jaar verantwoorde beslissingen nemen.’

Niet op de handen blijven zitten

Veel raadsleden hebben, evenals inwoners, moeite met windmolens en zonnevelden in de gemeente en een deel van hen wilde aanvankelijk alle beslissingen uitstellen tot 2025. Toch bleken de meeste raadsleden het ook belangrijk te vinden om stappen te zetten om in 2050 CO2-neutraal te worden. Ze willen niet op de handen gaan zitten tot 2025. Het amendement werd daarom met ruime meerderheid aangenomen. 

No-regretmaatregelen

In het amendement staat dat de gemeente in eerste instantie volop gaat voor energie besparen, isoleren en zonnepanelen op daken, de ‘no-regretmaatregelen’. Inwoners hebben hiervoor goede informatie en advies nodig. Dit bleek ook uit de meedenksessies van afgelopen 2 maanden. In de komende paar jaar wordt nog niet besloten over concrete locaties voor windmolens en zonneweides.

Onderzoek naar haalbare oplossingen

In de tussentijd zoeken we uit welke oplossingen haalbaar zijn om in 2050 CO2-neutraal te worden, met aandacht voor gezondheid, veiligheid en landschap. We betrekken inwoners en ondernemers hier nauw bij. Ook onderzoeken we hoeveel energie de gemeente nog zou moeten opwekken volgens de regionale afspraken en welke alternatieve warmtebronnen er zijn om de huizen en gebouwen in Teylingen te verwarmen. 

In de raadsvergadering van 3 juni werd ook hoopvol gekeken naar de snelle ontwikkeling van de techniek waardoor er meer mogelijkheden komen om duurzaam energie op te wekken. 

Begin van een lang proces

De 13 gemeenten uit de regio Holland Rijnland nemen in juni een besluit over de RES. Op 1 juli 2021 is de RES 1.0 definitief. Over 2 jaar komt er een RES 2.0. ‘We staan aan een begin van een lang proces waarin we moeten meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en in de technologie,’ aldus wethouder Heleen Hooij in haar openingsspeech van de raadsvergadering.

Lokale plannen

De raad van Teylingen zal in het najaar een besluit nemen over de Transitievisie Warmte (TVW). Hierin wordt, met de kennis van nu, in kaart gebracht hoe we onze huizen na 2050 zonder aardgas kunnen verwarmen, wat de gemeente wil bereiken in 2030 en hoe ze dat wil bereiken. 

Begin 2022 beslist de raad over de Lokale Energiestrategie (LES). In dit plan staat hoeveel duurzame elektriciteit de gemeente nodig heeft in 2030 en 2050 en hoe die opgewekt zou kunnen worden. Ook wordt in de LES vastgelegd welke spelregels daarbij belangrijk zijn en wat de rol van de gemeente hierin is. 

Meer informatie 

Wil je meer informatie over de energietransitie in Teylingen? Kijk dan op de pagina 'Energietransitie'. Wil je meer informatie over de RES? Ga dan naar de website van iedereen doet wat. 

Ga naar het begin